KE obiecuje pomoc polskim kierowcom

Komisja Europejska w odpowiedzi na interpelację europosła Konrada Szymańskiego deklaruję podjęcie szeregu działań wymierzonych w planowane restrykcje, które zamierza wprowadzić Służba Celna Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do transportu handlowego m.in. na granicy polsko-rosyjskiej, objętego konwencją TIR z 1975 roku.

Zawarta kilkadziesiąt lat temu konwencja zakłada plombowanie pojazdów w kraju wywozu i jego otwarcie w kraju docelowym przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu formalności w krajach tranzytowych na podstawie tzw. karnetu TIR.

Europoseł PiS zwrócił uwagę Komisji, iż Rosja zapowiedziała, że od połowy września będzie wymagać dodatkowych gwarancji uiszczenia cła i podatków. Ponadto Federalna Służba Celna Rosji ogłosiła, że od 1 grudnia wypowiada umowę gwarancyjną z rosyjskim stowarzyszeniem międzynarodowych przewoźników ASMAP, które odpowiada w Rosji za realizację zobowiązań z tytułu konwencji TIR. Polska jako kraj sąsiedzki byłaby w największym stopniu ofiarą takich bezprawnych restrykcji.

W związku z tym, że wyżej wskazane plany naruszają nie tylko konwencję TIR, ale również przepisy porozumienia UE – Rosja, porozumienie w sprawie taryf celnych i handlu GATT oraz konwencję wiedeńską o prawie traktatów międzynarodowych, europoseł Szymański zwrócił się z wnioskiem do Komisji o podjęcie natychmiastowych działań.

W odpowiedzi udzielonej w imieniu Komisji przez komisarza Algirdasa Šemetę komisja przedstawiła szereg działań, które podjęła w związku ze zgłoszoną sytuacją.

„Komisarz Šemeta przystąpił do wymiany listów z szefem rosyjskiej Federalnej Służby Celnej (FCS), Andrzejem Bieljaninowem, i wezwał do odroczenia podjęcia środków ze względu na ich ewentualne wycofanie. Następnie przeprowadzono telekonferencję z rosyjską służbą celną i misję wyjaśniającą w Moskwie. Ponadto Komisja aktywnie zajmowała się tą kwestią na szczeblu wielostronnym. Jej działania obejmowały wystosowanie pisma do Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wykonawczej TIR, a także podjęcie

konsultacji z Międzynarodowym Związkiem Transportu Drogowego i jego członkami spoza UE, którzy graniczą z Rosją. Działania te były koordynowane z państwami

członkowskimi, zwłaszcza na forum Komitetu Kodeksu Celnego.” – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Komisję. W efekcie podjętych działań Rosja zadeklarowała wstrzymanie wprowadzenia restrykcji jednak nie wycofała się z wypowiedzenia umowy gwarancyjnej TIR od 1 grudnia 2013 r.

Komisja zadeklarowała w związku z tym, że „…będzie w dalszym ciągu poruszać tę kwestię na odpowiednich forach wielostronnych (tj. w organach Konwencji TIR w ramach EKG ONZ) oraz dwustronnych, by zapewnić, że poręczenia TIR będą dostępne w Rosji także po tej dacie. W zależności od rozwoju sytuacji, Komisja będzie podejmowała odpowiednie działania, w tym działania na szczeblu politycznym.” – czytamy w udzielonej odpowiedzi.

Pytanie i odpowiedź udzielona w imieniu Komisji:

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-009967/2013

do Komisji

art. 117 Regulaminu PE

Konrad Szymański (ECR)

Przedmiot:   Naruszenie konwencji TIR przez Rosję

Od dnia 14 września rosyjscy celnicy zaczną wymagać od przewoźników, by kupowali w Rosji dodatkowe gwarancje uiszczenia cła i podatków, niezależne od karnetów TIR. Z powodu tej decyzji Federalnej Służby Celnej Rosji nasilają się obawy o paraliż transportu drogowego z Rosją, na co szczególnie narażona jest Polska, jako kraj sąsiedzki.

Ponadto Federalna Służba Celna Rosji ogłosiła, że od 1 grudnia wypowiada umowę gwarancyjną z rosyjskim stowarzyszeniem międzynarodowych przewoźników ASMAP, które odpowiada w Rosji za realizację zobowiązań z tytułu konwencji TIR.

Decyzje te doprowadzą do powstania zatorów na granicach, podniesienia kosztów przewozu towarów oraz zatamują międzynarodowy handel.

Jest to naruszenie przez Rosję nie tylko konwencji TIR, ale także przepisów porozumienia UE – Rosja z 2005 roku, porozumienia w sprawie taryf celnych i handlu GATT oraz konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów międzynarodowych.

Czy Komisja podjęła jakąkolwiek interwencję w celu wpłynięcia na zmianę decyzji Rosji i jeśli tak, z jakim skutkiem?

Jakie działania zamierza podjąć Komisja w tym celu i w jaki sposób zareaguje na takie naruszenie?

Czy sprawa ta zostanie podjęta w relacjach dwustronnych UE-Rosja na najbliższym szczycie?

* * *

PL

E-009967/2013

Odpowiedź udzielona przez komisarza Algirdasa Šemetę

w imieniu Komisji

(28.10.2013)

Komisja podjęła bezzwłoczne działania: Komisarz Šemeta przystąpił do wymiany listów z szefem rosyjskiej Federalnej Służby Celnej (FCS), Andriejem Bieljaninowem , i wezwał do odroczenia podjęcia środków ze względu na ich ewentualne wycofanie. Następnie przeprowadzono telekonferencję z rosyjską służbą celną i misję wyjaśniającą w Moskwie. Ponadto Komisja aktywnie zajmowała się tą kwestią na szczeblu wielostronnym. Jej działania obejmowały wystosowanie pisma do Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wykonawczej TIR, a także podjęcie konsultacji z Międzynarodowym Związkiem Transportu Drogowego i jego członkami spoza UE, którzy graniczą z Rosją. Działania te były koordynowane z państwami członkowskimi, zwłaszcza na forum Komitetu Kodeksu Celnego. W następstwie tych działań FCS zdecydowała się na ograniczenie wdrożenia tych środków od dnia 14 września w okręgach celnych Syberii i Dalekiego Wschodu, a od dnia 9 października odnosić się to będzie także do okręgu nadwołżańskiego i uralskiego, co de facto odroczy ich stosowanie przy granicy z UE i tym samym będzie dotyczyło większości działalności transportowej przewoźników unijnych do dnia 1 grudnia 2013 r.

FCS rozwiązał umowę ze stowarzyszeniem poręczającym z dniem 1 grudnia. Od tej daty poręczenia TIR nie będą dłużej stosowane w Rosji, jednak formalnie kraj ten nie może naruszać warunków Konwencji TIR. Komisja będzie w dalszym ciągu poruszać tę kwestię na odpowiednich forach wielostronnych (tj. w organach Konwencji TIR w ramach EKG ONZ) oraz dwustronnych, by zapewnić, że poręczenia TIR będą dostępne w Rosji także po tej dacie. W zależności od rozwoju sytuacji, Komisja będzie podejmowała odpowiednie działania, w tym działania na szczeblu politycznym.

RIRM/Mateusz Kochanowski

drukuj