Spróbuj pomyśleć


Pobierz

Pobierz

Szczęść Boże!

Młoda kobieta odarta z odzieży wielkim głosem wzywa ludzkiej pomocy, o Bożą błagając rozwartą dłonią wyciągniętą ku niebu. Zgięte stopy z podwiniętymi palcami krzyczą mową ciała. Zwalona z nóg w ostatnim geście obrony prawicą unosi miecz z godłem Państwa Polskiego – orłem po trosze piastowskim. To Warszawska Nike autorstwa prof. Mariana Koniecznego.

Personifikacja zwycięstwa – grecka Nike, bardziej nam znana, jako rzymska Wiktoria jawiła się innym rzeźbiarzom jako postać wyposażona w skrzydła. Warszawską Nike uskrzydla heroizm przelewu krwi w obronie wolności.

Pomnik Bohaterów Warszawy został odsłonięty 20 lipca 1964 przed Teatrem Wielkim, od 1997 stoi przy Trasie W-Z, mając w dalszym tle wieżę Zamku Królewskiego i górną część fasady Bazyliki Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Niezłomny duch wolności stolicy Polski dawał o sobie znać wielokrotnie przed agresją Niemiec roku 1939. Mieli z nim do czynienia Szwedzi w Warszawie, wojskowi i cywilni najeźdźcy nasyłani przez Niemcy, a głównie Rosję, w tym kaci insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego. Miasto niepokonane niezmiennie odnosi moralne zwycięstwo nad agresorami, a w historii świata Warszawa na zawsze zapisała się wiekopomnymi czynami jej mieszkańców podczas II wojny światowej. Z wysokiego cokołu wznosi się ku niebu chwała bohaterów obrony Warszawy we wrześniu 1939, powstania w getcie warszawskim 1943 – pierwszego miejskiego powstania przeciw Niemcom, a przede wszystkim powstania warszawskiego 1944 – bezprecedensowego w skali świata przykładu walki o niepodległość stłumionego przez ludobójców z wyjątkowym bestialstwem.

Kolejne pokolenia z kręgów uczestniczących w ruchu oporu, na czele z Armią Krajową stanowiącą zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, na swoich barkach dźwigają ciężar odpowiedzialności za zrozumienie w świecie przesłania bohaterów Warszawy, których heroizm upamiętnia widoczny pomnik Nike – Wiktorii, ale źródła tego moralnego zwycięstwa muszą być dopowiedziane. Oto rota przysięgi Armii Krajowej – obowiązująca od lutego 1942:

„Przyjmowany:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Przyjmujący:

Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.”

Godło Armii Krajowej to orzeł w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem. Według znawców heraldyki korona zamknięta w średniowieczu przysługiwała jedynie cesarzowi, królowie używali koron otwartych. Z czasem niejeden król poczuł się cesarzem we własnym kraju, przyjmując, że sprawuje w swoim państwie władzę w pełni suwerennie i nie ma nad sobą zwierzchników. Korona zamknięta oznacza więc niezawisłość państwową, a zwieńczenie jej pałąków krzyżem jest manifestacją przekonania, że naród nie toleruje żadnej innej władzy zwierzchniej nad człowiekiem wybranym na króla czy prezydenta niż władza Pana Boga.

Przypomina o tym Pomnik Dowborczykom, t.j. poległym ku chwale Ojczyzny oficerom i żołnierzom, którymi dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki w walkach 1917 – 1918 przeciw bolszewikom i Niemcom. Pomnik postawiony 1930, zniszczony przez komunistów 1948, odbudowany 2001, stoi na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego ZAMIAST W CENTRALNYM PUNKCIE STOLICY. Znakiem Dowborczyków był krzyż łaciński z POLSKIM ORŁEM W ZAMKNIĘTEJ KORONIE ZWIEŃCZONEJ KRZYŻEM u dołu.

Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zawiera Rozdział 3 „Orły wojskowe”, a w nim art. „4. Orłami wojskowymi są orły ukształtowane przez tradycję siły zbrojnej”, i art. 5., którego pkt. 1. rozpoczyna się od zdania „Orłem wojsk lądowych jest orzeł w koronie zamkniętej” w dalszych artykułach przypisany także lotnictwu wojskowemu, marynarce wojennej i wojskom specjalnym. Ustawa wraz załącznikami znajduje się tutaj. Wszystkie orły wojskowe, łącznie z tymi, które tworzą głowice sztandarów jednostek wojskowych są w koronach zamkniętych zwieńczonych krzyżem.

9 kwietnia 1991 r. uznany został za początek oficjalnego wycofywania wojsk radzieckich. 22 października 1992 r. ostatni oddział bojowy armii rosyjskiej opuścił Polskę. Ustawa o orłach wojskowych w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 1993 r. Orzeł w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem jako godło Państwa Polskiego pozwoli uniknąć nieporozumień w kwestii wartości za jakie Polacy są gotowi walczyć i oddać życie.

Równie ważne jest zrozumienie wśród narodów sojuszniczych i pozostałych symboliki flagi Polski, gdzie biały symbolizuje dziewictwo, a czerwony – heroiczny przelew krwi. Z tą myślą spoglądajcie Państwo na Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcony nieznanym żołnierzom, którzy heroicznie przelali krew za Polskę wartości, na youtube.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

(Poza nagraniem: rozszerzenia przekraczające pojemność czasową radiowego felietonu znajdą Państwo na stronie zawierającej teksty felietonów od roku 2005 portalu halat.pl ; tamże przypisy, odnośniki i ilustracje.)

drukuj