Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich: Msza Święta w Zayed Sports City Stadium

drukuj