List Prezydenta RP z okazji konsekracji świątyni w Toruniu

Z okazji konsekracji świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, list do uczestników dzisiejszych uroczystości skierował prezydent Polski Andrzej Duda.

Podkreślił w nim, że w czasach komunizmu Karol Wojtyła dał Polakom ogromne wsparcie moralne. Andrzej Duda podziękował za stworzenie kaplicy, w której umieszczono nazwiska Polaków, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Prezydent przypomniał również o dwóch ważnych wydarzeniach, które w tym roku obchodzone są w Polsce: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dniach Młodzieży.

Całość listu prezydenta Andrzeja Dudy o okazji konsekracji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II:

* * *

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 18 maja 2016 roku

Uczestnicy
uroczystości konsekracji kościoła
pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu

Eminencjo, Księże Kardynale Legacie!
Ekscelencje, Księża Biskupi!
Wielebny Ojcze Prowincjale!
Czcigodny Ojcze Dyrektorze!
Czcigodni Ojcowie Redemptoryści!
Wielebni Kapłani!
Szanowni Państwo!

Szesnastego października 1978 roku rozpoczął się nowy rozdział w dziejach chrześcijaństwa, a jednocześnie nowy, ważny rozdział w historii Polski. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską obwieścił wybór nowego papieża. Był nim Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II. Wizjoner i reformator, apostoł i humanista, orędownik jedności chrześcijan, pokoju społecznego i pokoju między narodami. Myśliciel, który wnikliwie opisał węzłowe problemy ludzkości u schyłku XX wieku. A jednocześnie charyzmatyczny człowiek czynu, Papież Pielgrzym. Przeszedł do historii jako ten, który głosząc program nowej ewangelizacji, przygotował ponadmiliardową wspólnotę Kościoła katolickiego na wyzwania trzeciego tysiąclecia.

My, Polacy nie możemy też zapominać o ogromnym wsparciu duchowym i moralnym, którego Jan Paweł II udzielał nam podczas nocy komunizmu oraz później, u początków wolnej Polski. Jak jeszcze nikt przed nim zwrócił oczy świata ku naszej Ojczyźnie. Na wszystkich kontynentach poznawano lub przypominano sobie osiągnięcia naszego narodu, nasz wkład w światowe dziedzictwo kultury, dzieje polskiego państwa oraz chwałę polskiego oręża. A także ogrom cierpień, które rozpoczęły rozbiory i których apogeum była wojna światowa. Dzięki biografii Jana Pawła II, dzięki jego wypowiedziom i symbolicznym gestom zaczęto częściej mówić i pisać o naszych rodakach. ratujących Żydów z rąk niemieckich nazistów. Niezmiernie się cieszę, że w tej nowoczesnej, okazałej świątyni znalazła się kaplica z wypisanymi nazwiskami Polaków, którzy w „czasach pogardy”, ratując bliźnich, żydowskich współobywateli, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich, dawali świadectwo najwyższym wartościom etycznym i zasadom chrześcijaństwa.

Obchody 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie sprawiają, że nasza Ojczyzna znowu przykuwa uwagę świata. Będziemy z dumą prezentować zarówno najgłębsze źródła polskiej tożsamości i kultury, jak i ogromny wkład, jaki Polacy wnieśli w budowę i obronę cywilizacji chrześcijańskiej. Będziemy spotykać się z naszymi gośćmi i mówić im o współczesnych osiągnięciach i aspiracjach Polski, o naszej wizji przyszłości Europy i całego globu. Ze czcią i wdzięcznością będziemy wspominać naszego najwybitniejszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Myślę, że ten nowy, piękny kościół, wzniesiony staraniem Ojców Redemptorystów i dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie, konsekrowany w rocznicę urodzin Papieża Polaka i stanowiący wotum wdzięczności za jego pontyfikat, będzie nie tylko pomnikiem Jego samego. W pewnym sensie będzie to również pomnik naszej kultury — polskości opartej na szacunku dla osoby ludzkiej i umiłowaniu wolności, na wartościach ewangelicznych i patriotyzmie. Pomnik kultury, która dała światu Jana Pawła II.

Życzę, aby dzisiejsza uroczystość była dla Państwa umocnieniem duchowym oraz aby utwierdziła Państwa w przywiązaniu do Polski — do jej najtrwalszych, a zarazem najpiękniejszych tradycji i wartości.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda


list prezydenta

drukuj