Kraków. Odzyskane dzieła sztuki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Zrabowane przez Niemców obrazy znajdujące się jeszcze przed wojną na terenie Krakowa, zostały zwrócone przez syna nazistowskiego generała Ottona von Wächtera, Horsta von Wächter. Przekazane działa to:
– pochodząca z XVIII wieku mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1772 roku, przedstawiająca stan polskich granic po I rozbiorze. Wydana została w Augsburgu po 1772 roku przez Tobiasa Conrada Lottera (1717-1777)
– niemieckiego kartografa, grawera i wydawcę. Jest to miedzioryt na papierze;
– akwarela Julii Potockiej przedstawiająca Pałac Potockich pod Baranami oraz południowo-zachodni narożnik Rynku Głównego i w perspektywie ulicę św. Anny. Rysunek powstał być może w II połowie XIX w., jednakże pokazuje stan faktyczny z ok. połowy XIX w. Na odwrocie żona nazisty Charlotte Wächter zapisała odręcznie: „widok Pałacu Potockich – zabrane z Krakowa w 1939 r.”;
– rysunek przedstawiający Kraków w czasach renesansu

drukuj