Kraków: wystawa upamiętniająca WiN

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie otwiera dziś wystawę upamiętniającą cywilno-wojskową organizację „Wolność i Niezawisłość”. W tym roku mija 70 lat od jej założenia. Zwiedzający będą mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i pamiątki po działaczach antykomunistycznego podziemia oraz Żołnierzach Niezłomnych.

Wśród eks­po­na­tów są m.​in. pas woj­sko­wy Zyg­mun­ta Szen­dzie­la­rza ps. „Łu­pasz­ko” oraz do­mi­no wy­ko­na­ne z wię­zien­ne­go chle­ba. Piotr Makuła, kurator wystawy, podkreśla, że udało się zgromadzić pamiątki o wyjątkowej wartości historycznej.

– Szczególna korespondencja – bardzo poruszająca – pomiędzy Miłosławem Bojdeckim, żołnierzem AK, później zrzeszenia WiN, który został osadzony najpierw w więzieniu we Wronkach, a potem w więzieniu rzeszowskim. To korespondencja prowadzona pomiędzy nim a żoną i małoletnim jeszcze wtedy synem Markiem. Tenże syn, dzisiaj już dorosły człowiek, wypożyczył nam na czas wystawy m.in. tę właśnie korespondencję. Bardzo wzruszająca rzecz: syn dopytujący się ojca o rzeczy prozaiczne, trywialne, ale to posiada swoją wymowę – korespondencja z uwięzionym ojcem ma swój ciężar gatunkowy – zaznacza kurator wystawy.

Wystawa ma upamiętnić niezłomną postawę tych, którzy po rozwiązaniu w styczniu 1945 roku Armii Krajowej nadal walczyli o wolną Polskę.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do połowy maja. W najbliższą niedzielę (1 marca) przypada Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych. 1 Marca 1951 roku w więzieniu na warszawskich Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach zarządu głównego WiN.

RIRM

drukuj