Chcemy być wierni polskiej tradycji

Wypowiedź red. Wojciecha Reszczyńskiego podczas manifestacji w obronie TV Trwam, która odbyła się w Warszawie 19.05.2013 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica! Proszę Państwa, tu niedaleko stąd 5. listopada 1905 roku, 108 lat temu, Henryk Sienkiewicz przewodniczył wielkiej narodowej procesji. Była to manifestacja patriotyczno – religijna, która ruszyła spod stóp pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Światem przeszła w Aleje Ujazdowskie.

Tam Henryk Sienkiewicz wygłosił swoje słynne przemówienie, tak zwane „balkonowe”. Brzmiało tak:

„Bracia Rodacy!

Po długich latach kajdan, bólu i męczeństwa, nadszedł wreszcie dzień w którym powiały nam nad głowami nasze narodowe chorągwie, z naszym drogim Orłem Białym, który był zawsze, jest i będzie symbolem miłości, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Tak jest! Zajaśniał nam pierwszy brzask wolności – i oto czekamy, aby wzeszło jej słońce. Ale pamiętajmy, że wolność, dając prawa, wkłada także obowiązki. Pamiętajmy, że po narodowych świętach powinny i muszą nadejść powszednie dni pracy dla Ojczyzny. Więc bierzmy się do pracy w zgodzie, w jedności i miłości bratniej. To dziś nasz pierwszy obowiązek.
Ludu Polski! W Twoim ręku twoja przyszłość; lecz pomnij, że wolność zdobyta przez ból, utwierdza się tylko przez pracę. Ludu Polski – Ty masz swą pracą odbudować, ten twój ukochany dom, który ci zburzono w czasach klęski – i nad bramą jego położyć napis, wyryty we wszystkich naszych sercach: Jeszcze Polska nie zginęła! Niech żyje Lud Polski! Niech żyje miłość bratnia! Niech żyje praca! Niech żyje Polska!”

Wielotysięcznych tłumów nie rozganiały już kozackie watahy. Można było spokojnie maszerować. Choć jeszcze nie tak dawno, w czasie Krwawej Środy w styczniu 1905 roku wojska rosyjskie zastrzeliły tu ponad 100 osób. Rodziła się Polska po długich latach zaborów. Ale nie wszystkich nasz drogi Orzeł Biały – symbol miłości, tolerancji, sprawiedliwości, wolności, jak powiedział pięknie Henryk Sienkiewicz, napawał radością, dumą i nadzieją.

Szły też ulicami Warszawy mniej liczne, ale za to bardzo hałaśliwe demonstracje pod hasłami: „Precz z białą gęsią” – jak niektórzy szydzili z naszego Orła. Wraz z odzyskaniem niepodległości w  1918 roku, wróciła też polska flaga, która ustawą rządową zmieniła kolor amarantowy na czerwony, najpierw na karmazyn, potem na cynober i tak już przez lata, na szczęście, zostało. Dlatego niepokoją nas wszelkie próby zmiany wizerunku naszego godła – Orła Białego, który nie tak  dawno temu ponownie odzyskał koronę, jak i zastępowanie polskiej biało-czerwonej flagi  jakąś różową atrapą.

Tu, u stóp Zamku Królewskiego, gromadzimy się pod flagą biało-czerwoną i tym oto Orłem, dlatego właśnie, że chcemy być wierni polskiej tradycji. Wierność polskiej tradycji, wierze naszych przodków, naszej oryginalnej kulturze wymaga jednak przestrzeni, w której może się ona realizować. Tą przestrzenią są wolne obywatelskie społeczne media, w tym przede wszystkim katolicka Telewizja Trwam.

W tej chwili, gdy ruguje się ze szkół patriotyczną poezję i literaturę, w tym twórczość nawet samego Henryka Sienkiewicza, gdy z pokolenia Kolumbów – bohaterów powstania warszawskiego czyni się seksualnych dewiantów, gdy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje książki, w których święte dla nas słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, zastępuje się słowami: trup, horror, obczyzna, tym bardziej musimy zabiegać o wolną dla nas przestrzeń polskiej kultury, tradycji i wiary. Dlatego właśnie manifestujemy, maszerujemy, protestujemy i zwyciężymy. Nic o nas, bez nas. Nihil novi nisi commune consensu, czyli „nic nowego bez zgody ogółu” – tak mówili Polacy już na początku XVI wieku.

My wszyscy, a zwłaszcza rządzący musimy stale pamiętać o tej słusznej maksymie, której realizacja gwarantuje pokój społeczny, rozwój materialny i duchowy.

Mówili też Polacy, że Polska nierządem stoi, czyli nie rząd jest najważniejszy, ale prawa swobody obywateli i dobre obyczaje. Te prawa swobody i dobre obyczaje zostały odrzucone przez konstytucyjny organ władzy Rzeczypospolitej, czyli Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i my wszyscy, tu zgromadzeni, wiemy o tym doskonale.

Moi przedmówcy mówili o pogwałceniu prawa, jawnej dyskryminacji, zaniku wolności słowa i wyznania, zamachu na demokrację. Tak jest i będzie oceniana niesprawiedliwa decyzja Krajowej Rady wobec katolickiego nadawcy telewizyjnego – Telewizji TRWAM. Równocześnie zobaczyliśmy ostatnio jakie programy telewizyjne znalazły się na pierwszym, powszechnie dostępnym multipleksie.

To jest potwierdzenie naszych wielkich obaw o polską kulturę, o prawo dostępu do pełnej wiarygodnej informacji, a nawet o los naszej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, gdyż, jak mówił Henryk Sienkiewicz, „katolicyzm zrobił nas uczestnikami światowej kultury, połączył nas z zachodem, wycisnął piętno europejskie na naszej polskiej duszy”. Adam Mickiewicz w „Księgach Pielgrzymstwa Polskiego” napisał natomiast, że „cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska”.

21 kwietnia ubiegłego roku w Warszawie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego mówiłem, że tylko katolicka Telewizja TRWAM ma program, w którym nie ma przemocy, satanizmu, wulgaryzmu, pogardy, pornografii, kłamstwa, przewrotności, cenzury, propagandy, komercji. Dziś tylko ta telewizja pokazuje prawdziwy obraz Polski i jest autentycznie polską telewizją publiczną, która harmonijnie zaspokaja potrzeby wiedzy i wiary w Boga, podtrzymuje polskość i patriotyzm, a także utrwala naszą pamięć historyczną i tożsamość narodową, kształtuje naród poprzez troskę o zdrową rodzinę.

Telewizja TRWAM nie otrzymała jednak prawa, aby znaleźć się obok telewizji emitujących Disco-Polo, powtórkowe programy głównych komercyjnych telewizji, w których dominuje banał, tandeta, prymitywizm, tania rozrywka. Czy to ma być oferta dla wolnych Polaków? Nic wartościowego, nic twórczego, nic budującego wyższe wartości.

Kończąc chciałbym, jeszcze raz, przywołać słowa Henryka Sienkiewicza, które można zadedykować rządzącym dziś liberałom, ale także postkomunistycznej lewicy dominującej w mediach: „Biada narodom które kochają więcej wolność niż ojczyznę.”

Przywołam też słowa Jana Pawła II sprzed 34 lat, kiedy w czerwcu 1979 roku wyruszył do Polski, która jak dziś przypadła w Święto Zesłania Ducha Świętego. Mówił na krakowskich Błoniach: „Musicie być mocni tą mocą, która daje wiarę! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!”

Dziękuję bardzo!

red. Wojciech Reszczyński

drukuj