Zbezcześcili Najświętszy Sakrament

W diecezji kieleckiej wierni wynagradzają dzisiaj za grzech profanacji i zbezczeszczenia Najświętszego Sakramentu.

Do zdarzenia doszło w sobotę rano w kościele św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. Księża, którzy weszli do świątyni, stwierdzili włamanie oraz rozsypanie hostii w różnych częściach kościoła.

– Nigdy nie zetknąłem się z podobną profanacją. Od 10 lat jestem tutaj proboszczem. Nie potrafię wskazać żadnych sugestii ani przyczyn tego perfidnego ataku na Pana Jezusa i Kościół – mówi ks. Mirosław Tomasik, proboszcz.

W liście do diecezjan ks. bp Jan Piotrowski napisał: „Z głębokim żalem przekazuję informację o włamaniu do kościoła parafialnego w Solcu-Zdroju i sprofanowaniu Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z kanonem 1367 Kodeksu Prawa Kanonicznego każdy, kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.  Dla nas wierzących Eucharystia jest największą świętością  i Jej profanacja napełnia nas wielkim bólem. (…) Ufamy, że miłosierny Bóg przyjmie nasze modlitwy wynagradzające i przebaczy tym, którzy dopuścili się profanacji”.

Jak podkreślają kapłani pracujący w parafii, włamywaczy nie interesowały zabytki, których w kościele jest sporo, ale zbezczeszczenie Najświętszego Sakramentu.

Małgorzata Pabis/Nasz Dziennik.pl

drukuj