Zakończenie projektu „Ogrzewalnia dla bezdomnych”

W ramach projektu NASZA SZANSA realizowanego przez Caritas Diecezji Włocławskiej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie powołali 1 marca 2012 ogrzewalnię, która mieściła się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i otwarta była codziennie od godziny 19.30 do 7 rano. Była to pierwsza placówka nisko progowa na terenie miasta.

Od 2001 roku we Włocławku prężnie działa schronisko dla osób bezdomnych, w którym obowiązuje ścisły regulamin. Jeden z punktów mówi, że nie zapewnia się noclegu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem podobnie działających środków. Dlatego ogrzewalnia była pomocą dla osób pod wpływem alkoholu, niemogących wejść do schroniska, a jednocześnie niekwalifikujących się do zatrzymania w Izbie Wytrzeźwień. Głównym celem ogrzewalni było uchronienie osób bez dachu nad głową, szczególnie w okresie jesienno–zimowym przed wychłodzeniem i zamarznięciem.

Przyjęte osoby, w ciepłym pomieszczeniu mogły skorzystać z miejsc siedzących, z sanitariatu, a także można było się napić gorącej herbaty i w miarę możliwości spożyć ciepły posiłek. Osobom bezdomnym przekazywano do wspólnego użytku środki czystości, takie jak mydło czy szampon.

W początkach funkcjonowania ogrzewalni, korzystali z niej najczęściej mieszkańcy schroniska. Stopniowo, z racji współpracy z Policją, Strażą Miejską i szpitalem, ogrzewalnia zaczęła przyjmować osoby z Włocławka i okolic.
Z końcem sierpnia br., projekt został zakończony. Placówka spełniła dobrze swoje zadanie, gdyż na terenie miasta, w czasie trwania projektu, nie odnotowano ani jednego zamarznięcia.

Od marca 2012 do sierpnia 2013 roku z ogrzewalni skorzystało 297 osób. Pomimo, iż na utrzymanie ogrzewalni nie ma już funduszy z UE, dyrektor Caritas ks. Marek Sobociński rozważa uruchomienie placówki od października 2013 r.

Caritas Diecezji Włocławskiej/ RIRM

drukuj