Raport Caritas Polska

Ukazał się Raport roczny Caritas Polska za rok 2012. Zawiera on opis działań, podejmowanych w ubiegłym roku na rzecz potrzebujących materialnego i duchowego wsparcia: chorych, ubogich, wykluczonych, poszkodowanych w wyniku kataklizmów, uchodźców.

„Minął kolejny rok działań Caritas na rzecz osób potrzebujących materialnego i duchowego wsparcia: chorych, ubogich, wykluczonych, poszkodowanych w wyniku kataklizmów, uchodźców. Caritas jako instytucja Kościoła katolickiego realizuje posługę dobroczynną dla wypełnienia wezwania Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wierni temu wezwaniu  pracownicy i wolontariusze Caritas starają się –  w miarę możliwości i pozyskanych środków  – nieść pomoc bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Nie moglibyśmy tego czynić bez otwartości społeczeństwa polskiego, które mimo kryzysu gospodarczego nadal hojnie wspiera akcje prowadzone przez Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkanocna, Tornister pełen Uśmiechów czy Skrzydła).  Dzięki wpłatom i wysyłanym sms-om możemy nieść pomoc – czytamy w Raporcie przedstawionym przez Caritas.

Zawarte w Raporcie dane są podsumowaniem pracy Caritas Polska. Pośrednio pokazują skalę ubóstwa i problemów z jakimi boryka się społeczeństwo polskie.

Raport roczny Caritas Polska [Czytaj]

Caritas/ RIRM

drukuj