„Z radością głośmy wiarę całemu światu”

Na Jasnej Górze odbyła się sesja misjologiczna i czuwanie modlitewne, w intencji ewangelizacji. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa „Z radością głośmy wiarę całemu światu”.

Członkowie Papieskiej Unii Misyjnej, Żywego Różańca i osoby związane z misjami, spotkali się wczoraj na Jasnej Górze, aby przez całą noc modlić się za dzieło ewangelizacji świata. Ci, którzy nie mogli być wtedy w Częstochowie, zaproszeni zostali do łączności duchowej.

Papieskie Dzieła Misyjne i ich przyjaciele, w Roku Wiary, odpowiedzieli na apel Ojca Świętego Benedykta XVI, o bardziej intensywną modlitwę za misje.

Sesja rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Rysia, Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski i Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej, który wygłosił także konferencję na temat misji „ad gentes” i nowej ewangelizacji. Ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, był gościem honorowym spotkania. O północy sprawował on Eucharystię i wygłosił homilię. W czasie sesji ważne miejsce zajęło m.in. zagadnienie nowej ewangelizacji w relacji do misji „ad gentes”.

Począwszy od Apelu Jasnogórskiego do godzin porannych, uczestnicy trwali na modlitwie w Kaplicy Cudownego Obrazu, w intencji misyjnej działalności Kościoła. Do tego ogólnopolskiego misyjnego czuwania, dołączyły duchowo siostry z zakonów kontemplacyjnych. Papieska Unia Misyjna zachęca, by każdy kto nie może być na Jasnej Górze fizycznie, włączył się w to dzieło duchowo. „Zapraszamy Cię serdecznie do łączności duchowej, szczególnie w godzinie Apelu Jasnogórskiego” – można było przeczytać w zaproszeniu. Apel transmitowało Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Uczestnicy spotkania, mogli wysłuchać świadectw misjonarzy, m.in. z Peru czy Kamerunu. Następnie wzięli oni udział, we wspólnej modlitwie różańcowej i jutrzni. Po udzieleniu błogosławieństwa, w godzinach nocnych, zakończyło się czuwanie.

Dzięki duchowemu zaangażowaniu tysięcy ludzi w całej Polsce, ta modlitwa za dzieło ewangelizacji świata – w tę pierwszą grudniową noc, otwierającą Adwent – była mocnym, ufnym wołaniem o nadejście Królestwa Bożego.

Idea zaangażowania chorych w misyjne dzieło Kościoła, zrodziła się w Holandii w Bloemendaal, a jej inicjatorem był ks. Jakub Willenborg. Kiedy w roku 1925 kanonizowano św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji, dla swoich chorych parafian zorganizował on dzień poświęcony misjom. Również w Rzymie na Kongresie Misyjnym, który odbywał się w tym samym roku zaproponowano chorym, aby swoim cierpieniem wspierali misje. Wkrótce we Włoszech powstało Misyjne Apostolstwo Chorych, a w 1931 r. z inicjatywy Unii Misyjnej Duchowieństwa (dzisiaj Papieska Unia Misyjna), z okazji Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zorganizowano w Rzymie Dzień Chorych dla Misji Katolickich. W jubileuszowym roku odkupienia 1933, w dwustu diecezjach włoskich, zgromadziło się na Zesłanie Ducha Świętego 260 tys. chorych. Cztery lata później, w 1935 r. za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że Dzień Cierpienia w Intencji Misji obchodzony będzie w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

Modlitwa za misje Jana XXIII

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

drukuj