Z Radiem Maryja do Ziemi Świętej

W dniach od 2 do 9 marca 2013 roku Rodzina Radia Maryja udaje się do Ziemi Świętej. Pielgrzymkę organizuje Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie. Do udziału w pielgrzymowaniu do Stolicy Piotrowej i Ziemi Świętej w Roku Wiary zachęca Kongregacja Nauki Wiary. W Nocie zawierającej wskazania duszpasterskie napisano, że wierni winni w tych miejscach złożyć wyznanie wiary. TREŚĆ NOTY

Zwiastun dotyczący Pielgrzymki: czytaj i słuchaj

Do wyjazdu zgłosiło się 650 osób. Wśród  nich są zarówno osoby młode, jak i starsze. Pielgrzymi podzieleni zostali na 13 grup. Każda z nich będzie realizowała program pielgrzymki pod przewodnictwem kapłana. Wylot zaplanowany jest z trzech polskich lotnisk: Warszawy, Katowic i Gdańska – poinformowała Anna Pikuła, Dyrektor Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie.
Cieszymy się z tego faktu, gdyż wielokrotnie udawaliśmy się z Radiem Maryja do Ziemi Świętej, chociażby przy okazji narodowych pielgrzymek – powiedział o. Paschalis Kwoczała OFM, komisarz Ziemi Świętej.

Pątniczy szlak pielgrzymek organizowanych przez Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie rozpoczyna się od Nazaretu.

– W programie jest Jezioro Galilejskie, góra Tabor, Kana Galilejska, góra Karmel, Betlejem, miejsce Bożego narodzenia, Pole Pasterzy, Grota Mleczna. Na trasie pielgrzymki znajdują się sanktuaria w Ain Karem związane z nawiedzeniem św. Elżbiety i narodzeniem św. Jana Chrzciciela. Pielgrzymi odwiedzają także Jerozolimę – Święte Miasto dla Muzułmanów, Żydów, ale przede wszystkim chrześcijan. Udają się na górę Syjon, do Wieczernika, na miejsce zaśnięcia Matki Bożej. Ważnym punktem pątniczym jest Góra Oliwna i bazylika Agonii, miejsce wniebowstąpienia, gdzie Pan nauczył apostołów modlitwy „Ojcze nasz” i gdzie zapłakał nad Jerozolimą – powiedział o. Paschalis Kwoczała OFM.

O. Paschalis Kwoczała dodał, że najważniejszymi momentami pielgrzymki będą przejście Drogą Krzyżową, tzw. Via Dolorosa, oraz nawiedzenie Bożego Grobu, pustego grobu, gdzie zmartwychwstał Pan Jezus.

– Sama świadomość podróży i odbywania pielgrzymki do Ziemi Świętej, czyli do miejsc, do korzeni naszej wiary, samo przez się prowadzi, czyli przygotowujemy się mentalnie pod kątem wiary. Natomiast pod kątem takiego pielgrzyma, pielgrzymowania, czy trudów pielgrzymki przygotowujemy się spokojnie. Oczywiście, jak przy każdej pielgrzymce, trzeba liczyć się z trudnościami, czy z jakimś większym zaangażowaniem naszych sił fizycznych. Natomiast wszystko przebiega bardzo łagodnie, bo my nie zaliczamy, a nawiedzamy miejsca święte – mówiła Anna Pikuła, Dyrektor Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie.

Program pielgrzymki Rodziny Radia Maryja (Zobacz)

Franciszkanie są w Ziemi Świętej od ośmiu wieków. Strzegą miejsc świętych, organizują pielgrzymki, goszczą pielgrzymów. Na miejscu dokładają wszelkich starań, by pielgrzymi mogli dotknąć Bożych tajemnic, ubogacić siebie i ugruntować swoją wiarę.

Rodzina Radia Maryja pielgrzymuje do Ziemi Świętej z wieloma intencjami. Są to zarówno intencje prywatne, osobiste, jak i te dotyczące naszej Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja i TV Trwam.

Wypowiedzi pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej:

– Do Ziemi Świętej pielgrzymuję z mężem i z siostrą męża. To dla mnie pielgrzymka życia. Chcę przejść drogami, którymi chodził Nasz Zbawiciel i Jego Matka Maryja. Chcę zobaczyć Nazaret, gdzie Słowo stało się Ciałem oraz Betlejem – miejsce narodzenia Jezusa. Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej chcę odnowić przyrzeczenia małżeńskie, które złożyliśmy sobie z mężem 40 lat temu. Na końcu pielgrzymki pragnę zobaczyć miejsca, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Pragnę przeżyć i uczestniczyć w cierpieniach, męce Jezusa. W czasie pielgrzymki będę modliła się w szczególnych intencjach – mojej rodziny, dzieci i wnuków. Chcę być w tych miejscach, w których przez 4 lata studiował mój syn – mówi Ewa Panuś, uczestniczka pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Ziemi Świętej.

***

– Moje życie podróżnicze, pielgrzymkowe zaczęło się właśnie od słuchania Radia Maryja. Pielgrzymuję z mężem. Pamiętam nasz pierwszy wyjazd do Włoch na spotkanie Rodzin Radia Maryja w 2000 roku. Tak się stało, że słuchałam jakiejś audycji – jeszcze nie widząc do końca czym jest Radio Maryja – usłyszałam wtedy panią, która zapraszała do wyjazdu do Włoch. Słysząc to, zadzwoniłam do radia i zgłosiłam nas do udziału w tej pielgrzymce. Jak się potem okazało, uczestniczyliśmy w przepięknym wyjeździe miłośników Radia Maryja, właśnie w 2000 roku. To był znaczący moment w naszym życiu małżeńskim. Od tej pory zaczęliśmy podróżować z grupą z Gdyni, z którą wtedy wyjechaliśmy po raz pierwszy. Ziemię Świętą nawiedziliśmy w 2005 roku, także to nie pierwsza nasza pielgrzymka w tamtym kierunku. Po cichu planowaliśmy już kolejny wyjazd, ale niekoniecznie w 2013 roku. Jednak kiedy usłyszeliśmy zachętę z ust o. Dyrektora, postanowiliśmy pojechać teraz i to właśnie z tą grupą ludzi, którzy są tacy jak my – słuchają Radia Maryja, kochają Pana Boga i naszą Ojczyznę. Dodatkowo obchodzimy Rok Wiary, więc to wszystko tak pięknie zamyka się pewną klamrą. Mamy wiele intencji w sercu, jednak szczególną zarówno dla nas jak i Boga, jest intencja dziękczynna za 40. Rocznicę naszego ślubu, którą będziemy obchodzili w kwietniu br. Powodów do wyjazdu jest sporo. Pielgrzymujemy z wdzięcznością Panu Bogu za Radio Maryja, które w naszym życiu było i jest czymś bardzo ważnym. Ta pielgrzymka daje możliwość zobaczenia tego wszystkiego, o czym się czyta i o czym słyszało się od dzieciństwa. To szansa, aby zobaczyć, poczuć tę ziemię, dotknąć niektórych miejsc – to coś tak nadzwyczajnego. Myślę, że skoro jeszcze zdrowie mi dopisuje, mam możliwości materialne i oczywiście zachętę ze strony o. Dyrektora – to jak ta posłuszna owieczka w Roku Wiary chcę tam być. Chcę zobaczyć jeszcze raz to miejsce narodzenia, miejsce śmierci Jezusa Chrystusa. I chcę przeżyć to właśnie w gronie ludzi, którzy mają takie poglądy na życie jak ja i nasi ojcowie, którzy nas prowadzą – powiedziała Jadwiga Zacharzewska.

***

– To moja pierwsza pielgrzymka do Ziemi Świętej. Właściwie zawdzięczam ją mojemu mężowi, z którym pielgrzymuję; do Ziemi Świętej udaje się z nami również siostra męża. Informację o pielgrzymce otrzymaliśmy z „Naszego dziennika”. Pielgrzymka  do Ziemi Świętej to wyjątkowy czas, tym bardziej teraz, kiedy przeżywamy Rok Wiary. To szczególna łaska dla nas wszystkich, że możemy w tym czasie pojechać i odwiedzić miejsca, gdzie urodził się, gdzie mieszkał, spotykał się z ludźmi i gdzie zakończył swoje życie Jezus Chrystus. Podczas pielgrzymki chcielibyśmy na pewno podziękować Bogu za możliwość nawiedzenia Ziemi Świętej w tym szczególnym roku i pomodlić się za całą rodzinę; podziękować za wszystkie łaski, które otrzymujemy i prosić o dalszą opiekę – mówiła Halina Bogucka.

***

– Do Ziemi Świętej będę pielgrzymował po raz pierwszy. Jesteśmy chrześcijanami. Chcielibyśmy w ramach naszych możliwości zobaczyć te miejsca, w których działał Pan Jezus i Apostołowie, gdzie są korzenie naszej wiary. Z drugiej strony jestem z zainteresowania historykiem starożytności, a zarazem filologiem klasycznym. Już jako mały chłopiec chciałem nauczyć się czytać Biblię w języku oryginalnym i dosyć wcześnie nauczyłem się greki. W czasie studiów filologicznych nauczyłem się języka hebrajskiego. Swego czasu byłem w Grecji, w Tesalonikach oraz innych miejscach znanych z Biblii jednak nie byłem w Ziemi Świętej. Chciałem również sprawić prezent mojej żonie. Zabrać ją w podróż życia. Oboje jesteśmy słuchaczami Radia Maryja. Chciałem też zobaczyć osoby pracujące oraz współpracujące z Radiem Maryja, nawiązać z nimi jakiś kontakt.
Moja żona jest Dyrektorem w Pierwszym Katolickim Przedszkolu w Bielsku Podlaskim, przy parafii Matki Bożej z Góry Karmel. W planie pielgrzymki jest również nawiedzenie Góry Karmel. Chcielibyśmy zrobić tam zdjęcia i podzielić się nimi właśnie w tym przedszkolu. Chcemy się również wzmocnić duchowo, aby nie osłabnąć w tych trudnych politycznie czasach w Polsce. Spotykamy się z deprecjonowaniem chrześcijaństwa. Są ciągłe ataki osób nieodpowiedzialnych, próbujących podkopać nasze fundamenty cywilizacyjne. Dla mnie, jako osoby, dla której klasyczne korzenie cywilizacji są tak istotne i ważne, podróż do Ziemi Świętej jest priorytetem, który był za długo odkładany.  Chcieliśmy z żoną wybrać się sami, jednak wyjazd z grupą zorganizowaną ma ten walor, że w krótkim czasie można bardzo dużo zobaczyć.
Jesteśmy już niemłodymi ludźmi. Mamy trójkę dzieci, które mają już dzieci. Mamy wiele powodów aby się modlić i zawierzać rodziny naszych dzieci Bogu. Mamy nadzieję, że w tych miejscach będzie nam łatwiej skoncentrować się i prosić o to, aby w naszej rodzinie nastąpiły dobre zmiany. Będziemy się modlić za naszą ojczyznę oraz za naszą parafię-  powiedział Stanisław Wojeński.

***

– Do Ziemi Świętej pojadę pierwszy raz. Było to marzenie, które od wczesnych lat młodzieńczych nosiłem w sercu. Wygląda na to, że teraz się ono urzeczywistni. Bardzo się cieszę z tego, że będę mógł nawiedzić Ziemię Świętą – ziemię Pana Jezusa i Jego matki Maryi oraz świętych apostołów. Wielokrotnie pielgrzymowałem do różnych miejsc. Ostatnio byłem na pielgrzymce w Lourdes, La Salette i innych maryjnych sanktuariach. Celem pielgrzymki jest zwiedzenie Ojczyzny Pana Jezusa i Jego matki. W Roku Wiary pragnę pogłębić swoją wiarę w Boga.  Chciałbym, żeby w naszej Ojczyźnie zapanował pokój. Aby nasza Ojczyzna i jej mieszkańcy cieszyli się błogosławieństwem Boga. Chciałbym modlić się również w intencji swoich bliskich oraz w swoich osobistych intencjach – powiedział Tadeusz Szumiec o pielgrzymce.

 

Wypowiedź Anny Pikuły:


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Ewy Panuś:


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Jadwigi Zacharzewskiej


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Haliny Boguckiej


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Stanisława Wojeńskiego


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Tadeusza Szumca


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl