Wrocław: Wyruszyła 38. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Kilkuset pielgrzymów wyruszyło dziś z wrocławskiej katedry, by po 9 dniach drogi i przebyciu ok. 230 km dotrzeć do duchowej stolicy Polski. – Otwórzcie się na Ducha Świętego, nie zamykajcie Go w klatkach waszych lęków, wad czy słabości – mówił do uczestników pielgrzymki ks. abp Józef Kupny.

Metropolita wrocławski modlił się razem z pielgrzymami w katedrze podczas tradycyjnego nabożeństwa rozpoczynającego wrocławskie pielgrzymowanie. Przemawiając do pątników nawiązał do hasła tegorocznej pielgrzymki, którymi są słowa „Veni Sancte Spiritus”.

Jesteście bardzo podobni do apostołów zgromadzonych w wieczerniku razem z Maryją. Im też towarzyszyła tęsknota za Duchem – mówił duchowny.

Ich przykład pokazuje, że Duch Święty jest w stanie z osób wystraszonych, niepewnych swojej przyszłości, żyjących w beznadziei i leku, uczynić odważnych i gotowych stawiać czoła codziennym przeciwnościom – dodał ksiądz arcybiskup.

Podkreślił przy tym, że to Duch Święty w pierwszych wiekach chrześcijaństwa z ludzi nieśmiałych, skupionych na własnych słabościach i wadach uczynił świadków, którzy  fascynowali innych swoją wiarą i radością życia.

Wierzę mocno, że On jest w stanie w czasie tych rekolekcji w drodze przemienić każdego i każdą z was i dodać wam sił do tego, byście to wy zmieniali ten świat w duchu Chrystusa – mówił pasterz wrocławskiego Kościoła, prosząc pielgrzymów, by otworzyli na oścież drzwi swoich serc Duchowi Świętemu.

Zobaczycie jaką mocą zostaniecie napełnieni – tłumaczył ks. abp Kupny.

Niech mieszkańcy miast i wsi, przez które będziecie pielgrzymować zobaczą wrocławski Kościół młody duchem, misyjny, pełny radości i nadziei – dodał.

Ksiądz arcybiskup prosił także pielgrzymów o modlitwę w intencji Kościoła wrocławskiego, a szczególnie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Przypomniał pątnikom, by nie zapominali o ludziach starszych i chorych, którzy – jak mówił ks. abp Józef Kupny – gdyby stan zdrowia im pozwolił wybraliby się do Częstochowy, jednak towarzyszą pielgrzymom duchowo. Na zakończenie metropolita wrocławski pobłogosławił pielgrzymom na drogę.

Piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę po raz pierwszy wyruszyła w 1981 r. Od tego czasu każdego roku kilka tysięcy pątników w ciągu 9 dni pokonuje ok. 230 km. Przybycie przed wizerunek Czarnej Madonny przewidziane jest na 10 sierpnia. W tym roku liczba pielgrzymów którzy wyruszyli z Wrocławia jest mniejsza niż w poprzednich latach. Zdaniem organizatorów wynika to z faktu, iż cztery grupy dołączą do głównego nurtu pielgrzymki za dwa dni. Poza tym – jak tłumaczą – niektórzy zgłoszą swoje uczestnictwo dopiero na trasie. Organizatorzy spodziewają się, że na Jasną Górę dotrze ok. 1800 osób.

Sporym powodzeniem cieszą się tzw. grupy tematyczne, tj. młodzieżowa, rodzinna, akademicka, pokutna czy biblijna. To dowód na to, iż można mówić o pewnym trendzie odchodzenia od tzw. grup terytorialnych, w których elementem łączącym uczestników jest przede wszystkim miejsce zamieszkania, na rzecz grup tematycznych, w których wzajemne więzi budują się na poziomie wspólnych zainteresowań, charyzmatów, wieku, sytuacji społecznej.

Ks. Rafał Kowalski/RIRM

drukuj