fot. https://twitter.com/EpiskopatNews

W środę odbędzie się spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych

Wizyta ad limina Apostolorum, Synod biskupów oraz beatyfikacja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej to główne tematy zbliżającego się spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych – poinformował ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Obrady tradycyjnie odbędą się na Jasnej Górze w środę, 25 sierpnia, dzień przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.

Ks. bp Artur Miziński podkreślił, że wizyta ad limina Apostolorum jest wyrazem jedności Kościoła z Ojcem Świętym. Składa się ją zwykle co 5 lat przez biskupów poszczególnych Konferencji Episkopatu.

„Nasza Konferencja na takiej wizycie była ostatni raz w 2014 roku. Z powodu pandemii czas pomiędzy wizytami został wydłużony. Centralne wydarzenia każdej wizyty ad limina Apostolorum to audiencja u Ojca Świętego, wizyta w poszczególnych dykasteriach Kurii Rzymskiej i celebracje Eucharystii” – przypomniał sekretarz generalny KEP.

Ks. bp Artur Miziński dodał, że biskupi będą uczestniczyć w wizycie w czterech grupach podzielnych według prowincji kościelnych. Pierwsza grupa rozpoczyna wizytę 4 października, a ostatnia kończy ją 30 października.

„Do tej pory biskupi diecezjalni przedstawili sprawozdania z diecezji, które za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce zostały już przesłane do Watykanu. Ponadto jesteśmy w ostatniej fazie przesyłania relacji do poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Mamy również delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z biurem koordynacji – ks. dr. Adama Sycza, rektora Instytutu Polskiego w Rzymie” – zaznaczył ks. bp Artur Miziński.

Drugim tematem spotkania biskupów diecezjalnych będzie Synod biskupów, który otworzy Ojciec Święty Franciszek w dniach 9-10 października br. w Watykanie. Otwarcie w Kościołach partykularnych będzie miało miejsce w niedzielę, 17 października 2021.

„Konferencja Episkopatu Polski wydelegowała na otwarcie Synodu swojego reprezentanta, którym jest osoba świecka. W takiej formie Synod biskupów będzie miał miejsce po raz pierwszy. Będzie odbywał się w trzech etapach: etap w Kościołach partykularnych i innych strukturach eklezjalnych (październik 2021-kwiecień 2022); etap kontynentalny (wrzesień 2022-marzec 2023); etap Kościoła powszechnego (październik 2023). Przedmiotem rozważań biskupów podczas zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych będzie pierwszy etap Synodu, który ma charakter konsultacji w poszczególnych Kościołach lokalnych, aby w ten sposób – zgodnie z życzeniem papieża Franciszka – dać możliwość wysłuchania całego ludu Bożego, nikogo nie wykluczając” – podkreślił ksiądz biskup.

Trzecim tematem, który poruszą biskupi na spotkaniu, będzie beatyfikacja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej.

„Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez lata łączyła ich więź duchowa, a także żywotna współpraca i wzajemna inspiracja. Mimo limitów dotyczących uczestnictwa wynikających z pandemii, w uroczystości weźmie udział delegacja gości z Watykanu, z Konferencji Episkopatów Europy i oczywiście Konferencja Episkopatu Polski, a także przedstawiciele duchownych, reprezentacje zgromadzeń zakonnych i wierni świeccy” – zauważył ks. bp Artur Miziński.

Przypomniał, że zgodnie z życzeniem papieża Franciszka uroczystość ma mieć charakter skromny i godny: godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego XX wieku; skromny, gdyż odbywa się w sytuacji pandemicznej.

„Liczba uczestników będzie ograniczona, będą karty wstępu dla poszczególnych osób. Będzie natomiast możliwość łączności duchowej poprzez media zarówno przez transmisję w telewizji publicznej, jak i przez telebimy w poszczególnych diecezjach, gdzie wierni będą mogli gromadzić się i duchowo łączyć z wydarzeniami odbywającymi się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie” – powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

drukuj