fot. https://wyszynskiprymas.pl/galerie-zdjec/z-dziecmi-i-mlodzieza/

Rektor UKSW: W centrum nauczania ks. kard. Stefana Wyszyńskiego stał człowiek i jego godność

„W centrum nauczania ks. kard. Stefana Wyszyńskiego stał człowiek – jego osobista godność, prawa, wolności, godne warunki życia i pracy. Marzymy, żeby przyszli medycy, którzy ukończą naszą uczelnię, byli ludźmi, dla których pacjent nie będzie tylko numerem, ale osobą” – powiedział rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

W piątek 28 maja mija 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, jednego z największych osób w powojennej historii Polski, którego beatyfikacja odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie.

Z okazji przypadającego 28 maja święta UKSW odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w auli im. Schumana. W niedzielę 30 maja zostanie odprawiona o godz. 9.00 msza św. w stołecznej bazylice św. Krzyża.

W ocenie rektora UKSW nauczanie Prymasa Tysiąclecia mimo upływu kilku dekad i zachodzących zmian cywilizacyjnych i politycznych w Polsce i na świecie nie straciło na swojej aktualności.

„Ks. kard. Stefan Wyszyński miał tę niezwykłą umiejętność, że dostrzegając zło, umiał patrzeć na konkretne wydarzenia, sytuacje przez pryzmat Ewangelii, która jest niezmienna. Kontekst będzie się zmieniał, ale prawda zostawiona przez Chrystusa wciąż jest ta sama, stąd słowa Prymasa Tysiąclecia oparte na Piśmie Świętym i nauce Kościoła mają charakter ponadczasowy. Odczytywane w nowej rzeczywistości często nabierają głębi, a nawet można w nich dostrzec nowe treści” – zwrócił uwagę ks. prof. Ryszard Czekalski.

Zdaniem rektora UKSW warto spojrzeć na nauczanie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nie tylko z perspektywy historycznej czy teologicznej, ale także pedagogicznej, socjologicznej, ekonomicznej, politycznej czy prawnej.

„To kopalnia wiedzy i wskazówek także na dzisiejsze czasy” – wskazał.

Podkreślił, że w centrum nauczania Prymasa Tysiąclecia stał człowiek – jego osobista godność, prawa, wolności, godne warunki życia i pracy.

„Ks. kard. Stefan Wyszyński, żyjąc w niezwykle trudnych czasach komunistycznych, walczył o godność człowieka w różnych obszarach. Domagał się m.in. praw podstawowych dla każdego człowieka, żeby miał on pracę, godną pracę” – powiedział rektor UKSW.

„Każdy człowiek ma prawo do życia i jednocześnie z prawem tym łączy się prawo do środków do życia, a środki te zdobywane są poprzez pracę” – uczył prymas Stefan Wyszyński.

Wskazywał, że jest ona ratunkiem przed „dekadencją i deformacją własnej osoby”.

„Jeżeli człowiek pracuje rzetelnie, to w granicach swego etatu powinien zapracować tyle, aby wystarczyło na godne utrzymanie rodziny” – zaznaczył Prymas Tysiąclecia w 1975 r.

Ks. prof. Ryszard Czekalski zwrócił uwagę, że chociaż dziś mija 40 lat od śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego jego apel o szacunek dla człowieka, o godną pracę wciąż pozostaje aktualny.

„Patrząc na to, co dziś dzieje się nie tylko w świecie polityki, ale także w życiu społecznym i publicznym, w tym także w Polsce, widać wyraźnie, że godność osoby ludzkiej nie jest szanowana. Ile jest przepychanek, agresji, wykorzystywania. Tymczasem wskazówki Wyszyńskiego są jednoznaczne” – wskazał rektor.

Zaznaczył, że ks. kard. Stefan Wyszyński doskonale także zdawał sobie sprawę z wartości, jaką niesie edukacja.

„W związku z tym kładł nacisk na potrzebę kształcenia elit, których Polska w wyniku II wojny światowej została pozbawiona. Uważał, że kraj potrzebuje ludzi mądrych, którzy wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najpierw w najbliższym otoczeniu, a więc w rodzinie, później na polu społecznym, a więc dla dobra państwa, dla dobra całego narodu” – powiedział rektor UKSW.

Zwracając się do młodzieży maturalnej Warszawy, prymas Stefan Wyszyński 27 V 1972 zachęcał, aby wybierali kierunki zgodne z predyspozycjami i zamiłowaniem, tłumacząc, że to będzie dawało im nie tylko satysfakcję, ale także rozwijało kreatywność, „dzięki temu człowiek będzie pomnażać kapitał społeczny”.

„Zawód sprawia często człowiekowi zawód. Ale gdy patrzeć będziecie na obrany kierunek studiów, a później pracy, jako na powołanie, wtedy łatwiej wam będzie przezwyciężyć niejeden kryzys czy rozczarowanie, jakie może powstać w wyniku wykonywanej pracy” – wskazał ks. kard. Stefan Wyszyński.

Rektor UKSW zapewnił, że uczelnia mająca za swojego patrona Prymasa Tysiąclecia stawia sobie za priorytet bycie miejscem dialogu.

„Obecne czasy naznaczone są wyraźnymi podziałami na różnych płaszczyznach. Wielu ludzie nie umie już spokojnie rozmawiać. W związku z tym bardzo zależy nam, żeby nasza uczelnia była miejscem spokojnej merytorycznej wymiany myśli dla przedstawicieli różnych poglądów czy zwolenników różnych opcji politycznych” – zaznaczył ks. prof. Ryszard Czekalski.

W ocenie rektora UKSW w ostatnich latach na polu naukowym udało się bardzo wiele zrobić, by zgłębić i spopularyzować nauczanie Prymasa Tysiąclecia.

„Na naszej uczelni powstało ponad 250 prac dyplomowych – licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych poświęconych dokonaniom kard. Wyszyńskiego” – powiedział rektor uczelni i dodał, że mimo to wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Mówiąc o wyzwaniach stojących przed uczelnią, wspomniał o kierunku medycznym.

„Chcemy, aby kształcenie na kierunku lekarskim i pielęgniarskim uwzględniało uniwersalne wartości zawarte w nauczaniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Marzymy, żeby przyszli medycy, którzy ukończą naszą uczelnię, to byli ludzie, dla których pacjent nie będzie numerem, ale osobą mającą swoją godność” – oświadczył rektor UKSW.

W ramach przygotowań do beatyfikacji powstała m.in. seria audycji Radia UKSW, w których studenci rozmawiają z wykładowcami uczelni o jej patronie. Powstał także cykl filmów wideo poświęconych „ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Ujęty w 10 zwięzłych punktów program bywa nazywany prymasowskim dekalogiem bycia dobrym człowiekiem. W każdym z 10 odcinków serii zaproszeni studenci, wykładowcy i absolwenci UKSW rozmawiają na temat danego „żywego” testamentu kard. Wyszyńskiego.

Na UKSW trwają wykłady otwarte (online) poświęcone postaci i nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. Najbliższy odbędzie 9 czerwca o godz. 17.00. Ks. prof. Józef Łupiński wygłosi wykład „Stefan Wyszyński – harcerz i kapelan powstania warszawskiego”.

Jesienią zaś planowane są m.in. koncerty, konkursy, konferencje naukowe poświęcone osobie prymasa. Najważniejsza z nich nosi tytuł „Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła, Ojciec Narodu, Błogosławiony” i połączona będzie z prezentacją obszernej monografii, która ukaże się w maju „Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej”. [czytaj więcej]

PAP

drukuj