Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie on przebiegał pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony?”, które zostało zaczerpnięte z 1 Listu do Koryntian.

Członkowie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zaznaczają, że modlitwa o jedność potrzebna jest przez cały rok.

Wspólne nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach i w kaplicach Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz ekumeniczne spotkania na konferencjach i wystawach – to już stałe elementy programu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Tegoroczną nowością ekumenicznych obchodów będzie szczególna modlitwa w intencji Syrii. Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zdecydowała, że piątek, 24 stycznia, będzie dniem solidarności z chrześcijanami w tym kraju. Zaplanowano też lokalne sesje poświęcone sytuacji w Syrii.

Ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący KEP zwraca uwagę, że „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan” jest konsekwencją słów Jezusa wypowiedzianych podczas ostatniej wieczerzy.

– Zabiegi o jedność chrześcijan to jest konsekwencja zlecenia Pana Jezusa, które dał On na ostatniej wieczerzy, podkreślając, że modlił się o to i że właśnie muszą się odbywać na płaszczyźnie kontaktu z Panem Bogiem i dialogu z Nim, a także z kontaktu i dialogu z drugim człowiekiem. Skoro wszyscy wierzymy w tego samego Chrystusa, to jest rzeczą niezrozumiałą dla świata, że próbujemy w różny sposób go podawać i przedstawiać światu, a właściwie to jest On przecież jeden i ten sam – zauważa Metropolita przemyski.

We wszystkich diecezjach będą trwać lokalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Gdańsku dialog międzyreligijny jest widoczny nie tylko w tym tygodniu – mówi ks. bp Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– W gdańskim środowisku ekumenicznym modlimy się nie tylko przez 7 dni, nie tylko spotykamy się na nabożeństwach ekumenicznych w ramach tego tygodnia. Staramy się być ze sobą wzajemnie przez cały rok – we wszystkich najważniejszych uroczystościach, chcemy by miały one charakter ekumeniczny. To taka nasza tradycja. Zapraszamy się na święta parafialne, diecezjalne, na uroczystości konsekracji biskupich, chcemy być w tych chwilach wspólnie – to dla nas ważne – zaznacza biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego.

Natomiast ks. abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański zaznacza, że najważniejszym wymiarem wspólnoty jest modlitwa, która jest podstawą pokoju i pojednania.

– Modlitwa kruszy żelazo i my w to wierzymy – dlatego nie ustajemy w modlitwie prosząc o przemiany naszych serc, o pokój w naszych domach, rodzinach, społeczeństwie, także w tym wymiarze szerokim, ekumenicznym, ze wszystkimi wspólnotami. Tu na terenie Gdańska naprawdę jest ta wielka bliskość poszczególnych Kościołów, wspólnot religijnych i wszyscy razem tworzymy jedną rodzinę – podkreśla ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan potrwa do 25 stycznia.

RIRM 

drukuj