fot. flickr.com

Światowy Dzień Pokoju. Orędzie Papieża Franciszka

„Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój” – to hasło orędzia Ojca św. Franciszka na przypadający dziś Światowy Dzień Pokoju. W dokumencie Papież pisze o aktualnej sytuacji na świecie. Zwraca się także z potrójnym apelem do przywódców państw: o powstrzymanie się od wciągania innych narodów w konflikty i wojny,  o anulowanie lub zrównoważone zarządzanie długiem międzynarodowym krajów najbiedniejszych oraz o szacunek do wartości ludności lokalnej w tym do niezbywalnego prawa nienarodzonych do życia.

Ojciec św. Franciszek rozpoczyna orędzie od analizy sytuacji na świecie. Pisze o wojnach, terroryzmie i skutkach jakie niesie sobą przemoc.

– Uprowadzenia osób, prześladowania na tle etnicznym czy religijnym, sprzeniewierzanie się zasadom moralnym naznaczyły od początku do końca ubiegły rok, boleśnie pojawiając się coraz częściej w wielu regionach świata, do tego stopnia, by przybrać cechy tego, co można określić „trzecią wojną światową w kawałkach” – pisze Ojciec św.

Papież Franciszek apeluje jednak, by nie tracić nadziei, bo „człowiek, z pomocą Bożej łaski, jest zdolny do pokonania zła”. Ojciec św. przypomina działania dla dobra wspólnego, jaki miały miejsce w ostatnim czasie, w tym także szczyt klimatyczny.

Chciałbym wśród nich przypomnieć wysiłek na rzecz umożliwienia spotkania światowych przywódców w ramach COP 21, aby poszukiwać nowych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ocalenia stabilności Ziemi, naszego wspólnego domu. A to odsyła nas do dwóch poprzednich wydarzeń na poziomie globalnym: szczytu w Addis Abebie w celu pozyskania funduszy na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie; oraz przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, mającej na celu zapewnienie do tego roku bardziej godnego życia wszystkim, a zwłaszcza najuboższym mieszkańcom planety – zaznacza Papież.

W orędziu Franciszek – w kontekście Jubileuszu Miłosierdzia – zachęca do działania w duchu solidarności, przekraczając interesy indywidualne, apatię i obojętność wobec sytuacji krytycznych. Przestrzega przed obojętnością. Pisze, że wykracza ona poza sferę wewnętrzną oraz duchową człowieka i wpływa na pokój. Papież Franciszek, w tym kontekście, odwołuje się do nauczania swojego poprzednika Benedykta XVI.

Jak powiedział Benedykt XVI: „istnieje ścisły związek między wielbieniem Boga a pokojem między ludźmi na ziemi”. Bowiem, „bez otwarcia na transcendencję człowiek łatwo pada łupem relatywizmu, a później trudno mu działać w zgodzie ze sprawiedliwością i angażować się na rzecz pokoju ”. Zapomnienie i zanegowanie Boga, pobudzające człowieka, by nie uznawać żadnej normy ponad sobą i do obrania jako normy jedynie samego siebie, spowodowały okrucieństwo i przemoc bez miary – pisze Franciszek w orędziu.

Ojciec św. wskazuje drogę do pokonania obojętności. Zachęca na nawrócenia serca, pielęgnacji solidarności, miłosierdzia i współczucia.

Na koniec orędzia Papież kieruje potrójny apel do przywódców państw.

W tej perspektywie pragnę skierować potrójny apel: o powstrzymanie się od wciągania innych narodów w konflikty i wojny, które niszczą nie tylko bogactwo materialne, kulturowe i społeczne, ale także — i to przez długi czas — integralność duchową i moralną; o anulowanie lub zrównoważone zarządzanie długiem międzynarodowym krajów najbiedniejszych; o podjęcie polityki współpracy, która, zamiast uginać się przed dyktaturą pewnych ideologii, szanowałaby wartości ludności lokalnej i która w żadnym przypadku nie byłaby szkodliwa dla podstawowego i niezbywalnego prawa nienarodzonych do życia – apeluje Papież Franciszek.

RIRM

TEKST ORĘDZIA

drukuj