Świadectwo bezinteresownej miłości

„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał” – tymi słowami pozdrawiamy się dziś od wczesnego poranka. Przed południem na Placu Świętego Piotra w Rzymie Mszę św. sprawował Ojciec Święty Franciszek. W południe wygłosił orędzie wielkanocne, a następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa z odpustem – Urbi et Orbi. Papież zachęcał wiernych do głębokiego przeżycia radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. Modlił się także o pokój i pojednanie na świecie.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – triumf wiary, nadziei i miłości. Tę odwieczną prawdę zwycięstwa życia nad śmiercią głosili światu wierni, licznie przybyli na Plac Świętego Piotra w  Watykanie. Przed południem Ojciec Święty sprawował tam Eucharystię, a tuż po niej wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił świątecznego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” Miastu i Światu. „Chodźcie i zobaczcie!” – zachęcał Papież Franciszek słowami Ewangelii wszystkich wiernych do głębokiego przeżycia radosnej wiadomości o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.  Papież podkreślał, że zmartwychwstanie Jezusa tkwi u podstaw naszej wiary i naszej nadziei. Zwracał uwagę, że jest to uwieńczenie Ewangelii, jest to Dobra Nowina w pełnym tego słowa znaczeniu.

– Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo straciłoby swoją wartość; cała misja Kościoła wyczerpałaby swój pęd, bo stąd ona wyszła i nieustannie wychodzi – powiedział Ojciec św. Franciszek.

Papież Franciszek podkreślał, że w każdej ludzkiej sytuacji, naznaczonej słabością, grzechem i śmiercią, Dobra Nowina jest nie tylko słowem, ale jest świadectwem miłości bezinteresownej i wiernej.

– Jest ona wyjściem z siebie, aby udać się na spotkanie drugiego i być blisko tych, którzy zostali zranieni przez życie, jest dzieleniem się z tymi, którzy nie mają tego, co niezbędne do życia, to trwanie u boku tych, którzy są chorzy, starzy lub wykluczeni… „Chodźcie i zobaczcie!”. Miłość jest silniejsza, Miłość daje życie, Miłość sprawia, że na pustyni rozkwita nadzieja – powiedział Papież.

W orędziu wielkanocnym Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w najbardziej zapalnych punktach świata. Prosił o pokój i pojednanie w Syrii, Iraku, Republice Środkowoafrykańskiej, Nigerii i Sudanie Południowym. Apelował o wznowienie negocjacji między Izraelczykami a Palestyńczykami. Prosił o pojednanie i braterską zgodę w Wenezueli. Jego Świątobliwość modlił się także o pokój na Ukrainie.

– Prosimy Cię, niech Twoje Zmartwychwstanie, które obchodzimy w tym roku wspólnie z Kościołami posługującymi się kalendarzem juliańskim, oświeci i natchnie pokojowe inicjatywy w Ukrainie, aby wszystkie zainteresowane strony, wspierane przez wspólnotę międzynarodową, podjęły każdy wysiłek, mający na celu zapobieżenie przemocy i budowanie przyszłości kraju w ducha jedności i dialogu – dodał Ojciec Święty Franciszek.
 
 

TV Trwam News

 

drukuj