Światowe Dni Młodzieży: Msza kończąca ŚDM.

Światowe Dni Młodzieży: Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba-magazynu z żywnością dla potrzebujących. Przejazd wśród wiernych. Msza św. pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

drukuj