fot. PAP/EPA

Papież do nowych kardynałów: Kościół was potrzebuje

Ojciec Święty Franciszek podczas konsystorza publicznego w Watykanie wręczył insygnia kardynalskie nowym członkom kolegium kardynalskiego.

Przyjęło je dziewiętnastu dostojników z całego świata. Był to pierwszy w historii konsystorz z udziałem dwóch papieży – Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI .

Papież Franciszek mówił, że Kościół potrzebuje księży kardynałów; ich odwagi, modlitwy oraz wrażliwości.

– Kościół potrzebuje waszej odwagi, aby głosić Ewangelię w porę i nie w porę, aby dawać świadectwo w prawdzie. Kościół potrzebuje waszej modlitwy na dobrą drogę owczarni Chrystusa. Modlitwy, która wraz z głoszeniem słowa jest pierwszym zadaniem biskupa. Kościół potrzebuje waszej wrażliwości, zwłaszcza w tej godzinie bólu i cierpienia w wielu krajach świata. Pragniemy wyrazić naszą duchową bliskość ze wspólnotami kościelnymi i wszystkimi chrześcijanami, którzy znoszą dyskryminacje i prześladowania. Musimy walczyć z każdym rodzajem dyskryminacji. Kościół potrzebuje naszej modlitwy za nich – żeby byli mocni w wierze i potrafili odpowiedzieć na zło dobrem – powiedział Papież.

Ta modlitwa – jak dodał Ojciec św. Franciszek – obejmuje „każdego mężczyznę i kobietę, którzy znoszą niesprawiedliwość z powodu swych przekonań religijnych”.

„Kościół potrzebuje, byśmy byli ludźmi pokoju i nieśli pokój przez nasze czyny, pragnienia i modlitwy” – akcentował papież.

Nowi księża kardynałowie otrzymali insygnia: biret i pierścień, które oznaczają gotowość do posługi Kościołowi i Chrystusowi aż do przelania krwi oraz umiłowanie Kościoła. Na kardynalskich pierścieniach przedstawieni są apostołowie Piotr i Paweł, oraz gwiazda, która symbolizuję Najświętszą Maryję Pannę.

Wśród nowych kardynałów elektorów jest m.in. sekretarz stanu stolicy apostolskiej, ks. abp Pietro Parolin.

– Oto jesteśmy Ojcze Święty, aby przyjąć to zadanie. Włączenie w Kolegium Kardynalskie oznacza i zakłada: to jest być twoimi szczególnymi współpracownikami jeszcze ściślej zjednoczonymi z Kościołem Rzymu i z Tym, który przewodzi w miłości oraz być światkami jedności Kościoła, jego uniwersalności, podążając z odnowionym entuzjazmem w realizacji szczególnych misji nam powierzonych w Kurii Rzymskiej, czy poszczególnych stolicach biskupich – mówił ks. abp Pietro Parolin.

Uroczystość poprzedziły dwudniowe obrady kardynałów na konsystorzu nadzwyczajnym poświęconym rodzinie. Do bazyliki św. Piotra przybył także emerytowany papież Benedykt XVI. Była to pierwsza uroczystość z udziałem dwóch papieży w bazylice watykańskiej od rezygnacji papieża Benedykta XVI.

Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizji Trwam.

 

RIRM

drukuj