Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia zaczerpnięta z dziesiątego rozdziału Ewangelii Łukasza (w. 1-12.17-20), pomaga nam zrozumieć jak bardzo konieczne jest wzywanie Boga „Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (w. 2). „Robotnikami”, o których mówi Jezus są misjonarze Królestwa Bożego, których On sam powołał i posłał „po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, które zamierzał odwiedzić (w. 1). Ich zadaniem jest głosić orędzie zbawienia skierowane do wszystkich, mówiąc: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (w. 9). W rzeczywistości Jezus „przybliżył” Boga do nas. W Jezusie Bóg króluje pośród nas, jego miłosierna miłość zwycięża grzech i ludzką niedolę.

Jest to dobra nowina, którą „robotnicy” powinni nieść wszystkim: orędzie nadziei i pocieszenia, pokoju i miłości. Kiedy Jezus wysyłał swoich uczniów przed Nim do różnych miejscowości, polecił im: „Najpierw mówicie:” Pokój temu domowi! „. […] Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są” (w. 5.9). Oznacza to, że Królestwo Boże buduje się dzień po dniu, dając jego owoce nawrócenia, oczyszczenia, miłości i pocieszenia wśród ludzi.

W jakim duchu uczeń Jezusa powinien realizować tę misję? Przede wszystkim powinien być świadomy trudnej, a czasem nawet wrogiej rzeczywistości, która go czeka. W rzeczywistości, Jezus mówi: „Ja was posyłam jak owce między wilki” (w. 3), ponieważ On wie, że misji tej będzie przeszkadzało działanie złego. W tym celu „robotnik” Ewangelii będzie starać się być wolnym od wszelkiego rodzaju ludzkich uwarunkowań, nie zabierając ze sobą ani trzosa, ani torby, ani sandałów, (por. w. 4), zgodnie z zaleceniem Jezusa, aby zaufać wyłącznie mocy Krzyża Chrystusa. Oznacza to rezygnację z jakiejkolwiek osobistej ambicji i bycie pokornym narzędziem zbawienia, które dokonuje się przez ofiarę Jezusa, który umarł i zmartwychwstał dla nas

Misja chrześcijanina w świecie jest wspaniałą misją skierowaną do wszystkich, nikt nie jest z niej wyłączony; wymaga ona wielkiej hojności, a szczególnie spojrzenia i serc skierowanych ku niebu, aby prosić o pomoc Pana /Boga/. Bardzo potrzebni są chrześcijanie, którzy z radością dają świadectwo Ewangelii w codziennym życiu. Uczniowie posłani przez Jezusa „powrócili pełni radości” (w. 17). My wszyscy, duszpasterze i wierni, jesteśmy powołani, aby uczyć się coraz bardziej sztuki bycia radosnymi, nie ze względów ludzkich, ale z powodu pewności, że „nasze imiona zapisane są w niebie” (w. 20), to znaczy, że zostaliśmy przeznaczeni, aby być przenikniętymi miłością Jezusa już tu na ziemi, a szczególnie w życiu przyszłym.

Radość jest obecna i działa w nas przez Ducha Świętego (por Gal 5,22). Jego przewodnictwu i Jego wsparciu powierzajmy powołanie wszystkich ochrzczonych do bycia świadkami Chrystusa, budowniczych chrześcijańskich wspólnot bogatych w wiarę i miłość, którzy mają za zadanie odnawiać świat według Ewangelii.

Módlmy się do Pana przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, aby nigdy nie zabrakło Kościołowi hojnych serc, które będą pracowały aby wszystkim nieść miłość i czułość Ojca Niebieskiego.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy Bracia i Siostry!

Pozdrawiam was wszystkich, wiernych z Rzymu i pielgrzymów przybyłych z Włoch i z różnych krajów, szczególnie grupę z Bergamo pod przewodnictwem biskupa, grupę z Bragança-Miranda (Portugalia), Siostry Misjonarki Najświętszego Serca, które przybyły z Korei wraz z wiernymi, młodzież z Ibizy, która przygotowuje się do bierzmowania oraz grupę pielgrzymów z Wenezueli. Witam szczególne pielgrzymki miłosierdzia: wiernych z Ascoli Piceno, którzy pielgrzymowali piechotą wzdłuż dawnej Via Salaria, członków Włoskiej Federacji Turystyki Jeździeckiej, którzy przybyli konno, niektórzy aż z Krakowa oraz pielgrzymkę rowerową i motocyklową z Cardito (Neapol).
Pozdrawiam także Stowarzyszenie „okruchy nadziei Carli Zichetti”, świeckich z rodziny kamilianów, przedszkole z Verdellino, młodzież z Albino a Desenzano i z Sassari.

W Świętym Roku Miłosierdzia z radością przypominam, że w najbliższą środę będziemy obchodzić wspomnienie św. Marii Goretti, młodej dziewczyny – męczennicy, która przed śmiercią przebaczyła swojemu zabójcy.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominać o modlitwę za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj