Spotkanie plenarne Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech

W sobotę 7 marca w Hanowerze, w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech odbyło się coroczne plenarne spotkanie Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech (RNPKŚ).

Obradom przewodniczył prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przewodniczący Rady, a stałym gościem zebrania był ks. prałat Stanisław Budyń, rektor PMK.

Podczas spotkania podsumowano rok działalności, w tym udział członków Rady w spotkaniach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej – plenarnym i prezydium Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK) oraz zapoznano się z aktualną sytuacją m.in. ośrodków „Marianum” i „Concordii”.

Ponadto podsumowano przebieg i wyniki dorocznego zebrania przedstawicieli rad parafialnych, którego gościem był ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Wobec ożywionej dyskusji w Kościele niemieckim na temat rodziny katolickiej, postanowiono przekazać, za pośrednictwem Federalnej Rady Pastoralnej Katolików Obcojęzycznych, własną opinię broniącą tradycyjnego modelu rodziny sakramentalnej, przewodniczącemu Konferencji Biskupów Niemieckich, ks. kardynałowi Reinhardowi Marxowi.

Rada Naczelna została powołana przez księdza prałata Stanisława Budynia, rektora PMK w Niemczech w 2004 roku. Została ona ustanowiona na podstawie dokumentu „Wskazania dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Niemczech” z dnia 17.09.2001 roku. Rada reprezentuje wszystkich polskojęzycznych katolików świeckich w Niemczech i służy wspieraniu oraz koordynacji aktywności polskojęzycznych katolików świeckich w Niemczech. Do głównych celów Rady, realizowanych przy ścisłej współpracy z Rektorem Misji i duszpasterzami, należą aktywności służące m. in. rozwijaniu na różnych poziomach współpracy z Kościołem w Niemczech i w Polsce, utrzymaniu religijnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej, zachowaniu korzeni religijnych czy wspieraniu życia rodzinnego i wychowaniu w rodzinie.

Statut Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich został zaakceptowany przez Sekretariat Episkopatu Niemiec w 2007 roku.

 

RIRM

drukuj