Regina Coeli z Ojcem Świętym

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza Ewangelia piątej niedzieli Wielkanocnej proponuje nam podwójne przykazanie o wierze: o wierze w Boga i o wierze w Jezusa. Chrystus Pan mówi bowiem do swoich uczniów: “Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie” (J 14,1).Nie ma dwóch oddzielnych aktów. Istnieje jeden akt wiary, pełne przylgnięcie do zbawienia dokonanego przez Boga Ojca przez Jego Syna Jednorodzonego. Wraz z Nowym Testamentem kończy się czas niewidzialności Ojca. Bóg ukazał Swoje oblicze, co potwierdza odpowiedź Jezusa dana Apostołowi Filipowi: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14,9). Syn Boży przez Swoje Wcielenie, Śmierć i Zmartwychwstanie wyzwolił nas z niewoli grzechu, aby przywrócić nam wolność dzieci Bożych i objawić nam oblicze Boga, który jest Miłością: Boga można zobaczyć, On jest widzialny w Chrystusie. Święta Teresa z Avila pisze, że „nie powinniśmy oddalać się od tego naszego dobra i naszego lekarstwa, czyli od najświętszego człowieczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Castello interiore, 7, 6: Opere Complete, Milano 1998, 1001).

 

 

Tak więc, tylko wierząc w Chrystusa, pozostając zjednoczonym z Nim, uczniowie,- którymi jesteśmy także i my – mogą kontynuować Jego stałe działanie w historii: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam – mówi Pan -kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję (J 14,12). Wiara w Jezusa oznacza iść za Nim każdego dnia, w zwyczajnych posługach, z których składa się każdy dzień.

“Otóż tajemnica Boga polega na tym, że działa On bez rozgłosu. W wielkiej historii ludzkości stopniowo tylko buduje swoją historię. Staje się człowiekiem, tak jednak, że przez współczesnych sobie, przez miarodajne siły historii, może pozostać niezauważony. Cierpi i umiera, jako Zmartwychwstały chce przyjść do ludzkości tylko przez wiarę swoich, którym się ukazuje. Nie przestaję lekko pukać do drzwi naszych serc i jeśli je otworzymy, powoli czyni nas widzącymi” (Jezus z Nazaretu, T. II, s. 293)

Święty Augustyn twierdzi, że „było koniecznym , aby Jezus powiedział:

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), ponieważ kiedy poznało się drogę, pozostał jeszcze do poznania tylko jej cel, a celem jest Ojciec (Tractatus w Ioh., 69, 2: CCL 36, 500). Dla chrześcijan, dla każdego z nas, więc, Drogą do Ojca jest: pozwolić Jezusowi, aby On nas prowadził, poprzez Swoje słowo Prawdy i przyjąć dar jego Życia. Przyjmijmy wiec zaproszenie św. Bonawentury: „Otwórz więc oczy, nastaw ucho duchowe, otwórz twoje wargi i uczyń dyspozycyjnym twoje serce, abyś we wszystkich stworzeniach mógł widzieć, słyszeć, wielbić, kochać, czcić, wychwalać, twojego Boga” (Itinerarium mentis in Deum, I, 15).

Drodzy przyjaciele, zadanie głoszenia Jezusa Chrystusa, który jest „drogą, prawdą i życiem” jest podstawowym obowiązkiem Kościoła (J14,6). Wzywajmy Dziewicę Maryję, aby wspierała zawsze Pasterzy i wszystkich innych, którzy na różny sposób głoszą radosną Nowinę o zbawieniu, aby Słowo Boga rozprzestrzeniało się i aby wzrastała liczba uczniów (por. Dz 6,7).

Drodzy bracia i siostry!

Przyłączam się do radości Kościoła w Portugalii, z racji beatyfikacji Matki Marii Chiary od Dzieciątka Jezus, która odbyła się wczoraj w Lizbonie; oraz do tej, która dziś odbywa się w Brazylii, gdzie w Salwador Bahia zostaje ogłoszona błogosławioną Siostra Dulce Lopes Pontes. Dwie kobiety konsekrowane, żyjące w Instytutach poddanych pod opiekę Maryi Niepokalanej. Niech będą pochwaleni Pan i Jego święta Matka!

Po francusku:

Z radością witam pielgrzymów języka francuskiego. W czasie, w którym Kościół żyje beatyfikacją Jana Pawła II, zapraszam was do modlitwy różańcowej rozważając Tajemnice światła. Przechodząc z Maryją Dziewicą kolejne etapy misji Chrystusa, stajemy się zdolni, jak Ona, do „oglądania” miłości Ojca, w życiu i nauczaniu Jego Syna. Możemy zatem stać się czcicielami w duchu i w prawdzie i być Jego świadkami! Błogosławię z całego serca was i wasze rodziny!

Po angielsku:

Witam wszystkich odwiedzających języka angielskiego, którzy dołączyli do nas w tej modlitwie Regina Coli. W szczególny sposób pozdrawiam uczestników kursu dla liderów wspólnoty Św. Idziego, zapewniając o mojej modlitwie za ich starania o głoszenie Ewangelii i służenie ubogim i potrzebującym w ich ojczystych krajach. Także w tych dniach odbywa się Międzynarodowy Zjazd Ekumeniczny dla Pokoju organizowany przez Światową Radę Kościołów, spotka się w Kingston na Jamajce. Zjazd jest uwieńczeniem trwającego dziesięć lat programu mającego na celu zwalczanie wszelkich form przemocy. Połączmy się w modlitwie w tej szlachetnej intencji i zobowiążmy się do eliminowania przemocy w rodzinie, w społeczeństwie i w społeczności międzynarodowej. Drodzy przyjaciele, w radości w tego okresu wielkanocnego niech nas umacnia zmartwychwstały Pan, abyśmy szli za Nim wiernie i mieli udział w Jego życiu. Dla was i waszych rodzin przyzywam obfitego błogosławieństwa Bożego.

Po niemiecku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów. W dzisiejszej Ewangelii Pan odpowiada na niewiedzę i zagubienie uczniów zapewnieniem: „Ja jestem Droga, Prawdą i Życiem. W ten sposób daje im coś więcej niż tylko orientacyjną wskazówkę. On sam jest Osobą, której mogą się powierzyć. Nas również Pan zaprasza do przyjęcia Go do naszego życia i świata. W ten sposób pomoże nam zrozumieć, czym jest Prawda i Dobro oraz wskaże nam, jak osiągnąć prawdziwe Życie. Wszystkim wam życzę błogosławieństwa na tę niedzielę i na cały tydzień.

Po hiszpańsku

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności wiernych z parafii św. Ferdynanda z Henares. W tym czasie Wielkanocnym przykład wspólnoty apostolskiej wzywa nas do ukazywania słowem i świadectwem życia prawdę o Jezusie Chrystusie, każdy zgodnie ze swoim powołaniem. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam wzór diakonów i tych, którzy zostali powołani do służby we wspólnocie, bądźcie przepojeni Bożym Słowem i miłością do Jezusa Chrystusa, abyście poprzez swoje dobre dzieła byli odbiciem dobroci Pana Boga. Życzę wam szczęśliwej niedzieli.

Po portugalsku:

Pozdrawiając pielgrzymów języka portugalskiego, pragnę zjednoczyć się w radości z pasterzami i wiernymi zgromadzonych w Salwadorze w Bahia w Brazylii na beatyfikacji siostry Dulce Lopes Pontes, która swoją osobą zostawiła cudowny ślad miłości w służbie najbiedniejszych i opuszczonych, tak że cała Brazylia zobaczyła w niej „Matkę porzuconych”. Podobna celebracja miała miejsce wczoraj w Lizbonie, gdzie to w poczet błogosławionych wpisano siostrę Marie Klarę od Dzieciątka Jezus, ona to założyła Siostry Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia dla posługi w szpitalach, które nauczała i dawało ciepło wielu biednym i zapomnianym w społeczeństwie, w których widziała i przyjmowała samego Boga. Polecam wstawiennictwu nowych błogosławionych rodziny zakonne i wiernych, wspólnoty kościelne Lizbony i Salwadoru na Bahia, udzielając mojego apostolskiego błogosławieństwa.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Jednoczę się duchowo z Biskupami, Duchowieństwem i Wiernymi, którzy dziś dziękują Bogu za 850 (osiemset pięćdziesiąt) lat istnienia Archikolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie koło Łęczycy. Wszystkim z serca błogosławię.

Po włosku:

Kieruję moje serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów języka włoskiego, w szczególności do licznie przybyłych bierzmowanych z diecezji Genueńskiej, pod przewodnictwem Kardynała Bagnasco. Moja myśl biegnie następnie do licznej grupy Ruchu dla Życia: drodzy przyjaciele, gratuluję wam, zwłaszcza z powodu zaangażowania, z jakim pomagacie kobietom, które przeżywają trudne chwile związane z byciem w stanie
błogosławionym, narzeczonym i małżonkom, którzy pragną odpowiedzialnego rodzicielstwa; w ten sposób przyczyniacie się konkretnie dla budowania kultury życia. Proszę Pana, aby także dzięki waszemu wkładowi, waszemu „tak” dla życia; było to powodem jednoczenia się ludzi tak we Włoszech i w każdym kraju świata. Błogosławię dzieciom przybyłym pod opieką organizacji UNITALSI, które pokonując niedogodności związane z chorobą stają się świadkami pokoju. Pragnę dodać otuchy chorym i wolontariuszom obecnym tu z okazji Narodowego Tygodnia Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam członków Instytutu Terezjańskiego, z okazji stulecia istnienia tego Stowarzyszenia; pozdrawiam wiernych przybyłych z Saiano, z Montegranaro i z niektórych parafii rzymskich; grona uczniowskie z Werony i dzieci z Torano Nuovo. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Dziękuje wam za obecność.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl