Regina Coeli z Ojcem Świętym

Drodzy bracia i siostry!

Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej ukazuje nam jedną
z najpiękniejszych ikon, jakie od pierwszych wieków Kościoła
przedstawiały Pana Jezusa – obraz Dobrego Pasterza. Ewangelia św.
Jana w rozdziale 10. opisuje nam szczególne fragmenty związku
łączącego Chrystusa Pasterza z Jego owczarnią, związek tak
ścisły, że nikt nigdy nie będzie mógł wyrwać owiec z Jego rąk.
Są one bowiem złączone z Nim więzią miłości i wzajemnej znajomości, która
zapewnia im nieskończony dar życia wiecznego. Jednocześnie Ewangelista ukazuje
postawę owczarni wobec Dobrego Pasterza – Chrystusa za pomocą dwóch szczególnych
czasowników: słuchać i naśladować. Terminy te oznaczają podstawowe cechy
charakterystyczne tych, którzy żyją, krocząc za Panem. Przede wszystkim
słuchanie Jego słowa, z którego rodzi się i którym karmi się wiara. Tylko ten,
kto wsłuchuje się w głos Pana, jest w stanie docenić we własnym sumieniu słuszne
decyzje, aby działać zgodnie z Bogiem.

Ze słuchania wywodzi się bowiem naśladowanie Jezusa: działamy bowiem jako uczniowie po usłyszeniu
i wysłuchaniu w swym wnętrzu nauczania Mistrza, aby żyć nim
na co dzień.
W tę niedzielę spontanicznie więc rodzi się przypominanie Bogu
o pasterzach Kościoła i tych, którzy kształcą się, aby stać się pasterzami. Zapraszam was zatem do szczególnej modlitwy za biskupów – łącznie z Biskupem Rzymu! – za proboszczów, za tych
wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie
owczarni Chrystusowej, aby byli wierni i mądrzy w pełnieniu swej
posługi. Módlmy się zwłaszcza za powołania do kapłaństwa w tym
Światowym Dniu Modlitw o Powołania, aby nigdy nie brakowało
mocnych pracowników na niwie Pańskiej. Ponad siedemdziesiąt lat
temu czcigodny Pius XII ustanowił Papieskie Dzieło Powołań
Kapłańskich. Ta szczęśliwa intuicja mego poprzednika opierała się
na przekonaniu, że powołania wzrastają i dojrzewają w Kościołach
lokalnych, o które łatwiej jest w zdrowych kontekstach rodzinnych
i które są umacniane przez ducha wiary, miłości i pobożności. W orędziu wystosowanym na ten Dzień Światowy podkreśliłem, że powołanie spełnia się wtedy, gdy wychodzi się „od własnej
zamkniętej woli i od własnej idei samorealizacji, aby zanurzyć
się w innej woli – woli Bożej, pozwalając się prowadzić przez
nią”. Również w tym czasie, w którym głos Pana ryzykuje,
że znajdzie się pośród licznych innych głosów, każda wspólnota
kościelna jest powołana do wspierania i czuwania nad powołaniami
do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ludzie zawsze bowiem
potrzebują Boga, także w naszym świecie technologicznym i zawsze będzie istniała potrzeba pasterzy, którzy głoszą Jego słowo
i sprawiają, że ludzie spotykają Pana w sakramentach.

Drodzy bracia i siostry, ożywieni radością paschalną i wiarą
w Zmartwychwstałego, powierzmy nasze propozycje i nasze intencje
Maryi Panny, matce każdego powołania, aby swym wstawiennictwem
pobudzała i wspierała liczne i święte powołania do służby
Kościołowi i światu.

APEL

Drodzy bracia i siostry,

Nadal z wielkim niepokojem śledzę dramatyczny konflikt zbrojny,
który w Libii, spowodował wiele ofiar i cierpienia, zwłaszcza
wśród ludności cywilnej. Ponawiam usilny apel, aby droga
negocjacji i dialogu, z pomocą organizacji międzynarodowych,
które pracują na rzecz znalezienia rozwiązania tego kryzysu,
przeważyła nad przemocą. Zapewniam również o moim modlitewnym
wsparciu dla zaangażowania lokalnego Kościoła w pomoc dla
miejscowej ludności, szczególnie przez pracę osób konsekrowanych
w szpitalach.

Moje myśli kieruję także ku Syrii, gdzie jak najszybciej należy
przywrócić współżycie społeczne budowane na zgodzie i jedności.
Proszę Boga, aby nie było więcej rozlewu krwi w tej ojczyźnie
wielkich religii i cywilizacji. Apeluję do władz i wszystkich
obywateli, by nie szczędzili wysiłków w dążeniu do dobra
wspólnego i przyjęcia słusznych dążeń do pokojowej przyszłości i stabilności.

 


Drodzy bracia i siostry,

Beatyfikacja papieża Jana Pawła
II spotkała się z ogólnoświatowym oddźwiękiem. Są też inni
przykładni świadkowie Chrystusa, znacznie mniej znani, których
Kościół ukazuje z radością czci wiernych. Dziś w Würzburgu w Niemczech został
ogłoszony błogosławionym Georg Häfner, kapłan diecezjalny, zmarły jako męczennik w obozie koncentracyjnym
w Dachau; a w sobotę 7 maja w Pozzuoli został beatyfikowany inny prezbiter – Justyn Maria Russolillo,
założyciel Towarzystwa Powołań Bożych. Dziękujmy Panu, aby nie brakowało
świętych kapłanów Jego Kościołowi!

Po polsku

Słowo pozdrowienia przekazuję wszystkim Polakom. Dzisiaj, w Niedzielę Dobrego Pasterza, w Światowy Dzień Modlitw o Powołania prosimy Chrystusa Zmartwychwstałego, by obudził w sercach wielu młodych pragnienie oddania się wyłącznej służbie Bożej”. „Niech staną się światłem dla współczesnego świata, świadkami Chrystusa, który jest bramą wiodącą wszystkich do zbawienia. Waszej modlitwie o powołania z serca błogosławię”- dodał Benedykt XVI zwracając, się do Polaków.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl