Pierwsza rocznica beatyfikacji papieża Polaka – Jana Pawła II

1 maja już zawsze będzie szczególnym dniem w życiu każdego katolika. Rok temu
po trwającym sześć lat procesie beatyfikacyjnym papież Polak został wyniesiony
na ołtarze. Przygotowania do obchodów pierwszej rocznicy upamiętniającej to
wielkie wydarzenie rozpoczęto w kraju i za granicą już wiele dni temu. 1 maja w
Polsce w wielu Kościołach sprawowane będą Eucharystie. Odbędą się także
koncerty.

Uroczyste obchody I rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie i Rzymie
rozpoczęły się 30 kwietnia. O godzinie 20 na terenie rzymskiego miasteczka
uniwersyteckiego Tor Vergata rozpocznie się czuwanie modlitewne młodzieży
akademickiej z Wiecznego Miasta. W tym miejscy w 2000 roku Jana Paweł II spotkał
się z młodymi na Światowym Dniu Młodzieży. 1 maja – w pierwszą rocznicę
beatyfikacji JPII – przybędzie tam młodzież z całego swata. Także z Polski.
Wspólnej modlitwie przewodniczył będzie ks. kardynał Agostino Vallini. Do
wieczornego – wigilijnego czuwania młodych odniósł się Ojciec św. Benedykt XVI
podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Zapewnił o duchowej
łączności.

Główne obchody I rocznicy beatyfikacji JPII odbędą się w Watykanie odbędą się
1 maja. O godzinie 10 W Bazylice Świętego Piotra sprawowana będzie Eucharystia.
Przewodniczył jej będzie ks. kardynał Zenon Grocholewski ,prefekt Kongregacji
Wychowania Katolickiego. O godzinie 18 Mszy Św. w kościele św. Stanisława
przewodniczył będzie ks. kardynał Angelo Sodano, watykański sekretarz stanu,
wieloletni bliski współpracownik Jana Pawła II. Podczas Eucharystii wprowadzone
będą relikwie Wielkiego Polaka. Po Mszy Św. zaprezentowany zostanie program
słowno-muzyczny.

Msze Św. dziękczynne za pontyfikat Wielkiego Polaka sprawowane będą w całym
kraju. W Krakowie-Łagiewnikach w Sanktuarium bł. Jana Pawła II, w którym
znajduje się najcenniejsza relikwia Jana Pawła II, czyli Jego krew, odbędą się
ogólnopolskie obchody.  O godz. 11 na placu przed Sanktuarium odbędzie się
uroczysta Msza św. polowa pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. kard.
Stanisława Dziwisza. Eucharystia będzie transmitowana w Radiu Maryja.

Po Mszy Św. rozpocznie się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni
Soli w Wieliczce. [WIĘCEJ]
O godz. 18 na placu Jana Pawła II przed budynkami Centrum "Nie lękajcie się!"
zaplanowano ewangelizacyjny Koncert Dziękczynny, podczas którego wystąpi m.in.
Maria Krawczyk z zespołem "Małe Ważne Sprawy”.  [WIĘCEJ

W czasie wizyty w papieskim Centrum wszyscy pielgrzymi mogą wziąć udział w
projekcji filmu o Janie Pawle II. Film wyświetlany jest codziennie o godz. 11 z
wyłączeniem czwartków, niedziel i świąt w sali audiowizualnej Centrum
Wolontariatu. 
Ponadto Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z okazji
1. rocznicy beatyfikacji przygotował pod Oknem Papieskim o godz. 15 koncert
Dziecięcego Zespołu Góralskiego "Zawaternik".
O godz. 18 w Filharmonii Krakowskiej odbędzie się koncert pod tytułem "Santo
Subito! – Tańce Polskie". Wystąpi Zespół Pieśni i tańca Śląsk im. Stanisława
Hadyny. [WIĘCEJ]

W Siemiatyczach zaplanowano uroczystości przy pomniku bł. Jana Pawła II. O
godzinie 17.30 zbiorą się tam władze samorządowe, Burmistrz Siemiatycz Piotr
Siniakowicz, ks. prałat Bogusław Kiszko, poczty sztandarowe, orkiestry OSP,
delegacje zakładów pracy, orkiestra OSP i mieszkańcy miasta. Wspólnie złożą
kwiaty pod pomnikiem a następnie przejdą do kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, gdzie o godzinie 18.00 odprawiona będzie Msza Święta.
Około godziny 19.15 sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1
odbędzie się koncert muzyczny podczas, którego wystąpi między innymi Bartek
Jaskot Trio.

1 maja do licheńskiej bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny wprowadzone
zostaną relikwie bł. Jana Pawła II . Mszy św. w południe będzie przewodniczył
ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Po Eucharystii relikwie zostaną
umieszczone w dolnej części bazyliki. [WIĘCEJ]

I rocznicę beatyfikacji Wielkiego Polaka uczczą także wierni na całym świecie.
Na archipelagu Azory stanie pierwszy w tej części świata pomnik Jana Pawła II.
Informowała Katolicka Agencja Informacyjna. Pomnik stanie przy Sanktuarium
Dobrego Jezusa Cudotwórcy na wyspie Pico. Poświęcenia dokona ks. biskup Makau w
Chinach, Arquiminio Rodrigues da Costa. W skarbcu azorskiego sanktuarium
znajduje się między innymi kielich z Mszy św. odprawianej przez Jana Pawła II w
Angra do Heroismo podczas jedynej papieskiej wizyty na Azorach 11 maja 1991 r.
Kielich ten po beatyfikacji Papieża stał się relikwią.

Z okazji obchodów rocznicowych Konstruktor Spraw Kanonicznych o. Szczepan T.
Praśkiewicz OCD podarował karmelitankom bosym w Hafnarfjördur, relikwie bł. Jana
Pawła II. Relikwia w postaci kropli krwi wsączonej w kawałek białej tkaniny i
umieszczona w ozdobnym relikwiarzu została złożona w chórze zakonnym 25 kwietnia
br. podczas Eucharystii w jedynym klasztorze kontemplacyjnym na Islandii.
[WIĘCEJ]

W Nowym Sączu obchody rocznicowe zaczęły się już 30 kwietnia. Eucharystia za
pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II sprawowana była w kościele kolejowym w
Nowym Sączu o godz. 17.00. Po Mszy Świętej alejami Batorego oraz alejami
Wolności przeszedł marsz. Uczestnicy pochodu złożyli kwiaty przy Piotrowej Skale
oraz przy figurze Jana Pawła II .

Świdnica jest pierwszym miastem w Polsce, którego patronem będzie Bł. Jan Paweł
II. Inicjatywa pochodziła w 100% od władzy świeckiej, która przy współpracy z
ordynariuszem świdnickim ks. bp Ignacem Decem uzyskała zgodę z Watykanu o
nadaniu patronatu dla Świdnicy – mówi rzecznik kurii świdnickiej ks. Łukasz
Ziemski.

Uroczystości odbędą się 8 maja br. o godz. 15.45 przy Muzeum Dawnego Kupiectwa,
gdzie odsłonięty zostanie portret błogosławionego papieża złożony ze zdjęć Ojca
Świętego z mieszkańcami. Watykańską decyzję w katedrze świdnickiej ogłosi
nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp. Celestino Migliore – relacjonuje ks.
Łukasz Ziemski.

Obchody poprzedzać będą dni skupienia, Dodatkową atrakcją dla mieszkańców
Świdnicy będzie zwiedzanie w dn. Od 8 do 11 maja Mobilnego Muzeum JPII, a także
VII Dni Papieskie między 18, a 21 maja pt. "JPII-Pamięć i obecność”.


RIRM
 

***

Jan Paweł II błogosławionym


Radio Maryja, 2011-05-01


 „Oto nadszedł oczekiwany dzień, przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu, Jan Paweł II jest błogosławiony” – powiedział w homilii podczas Eucharystii beatyfikacyjnej Ojciec Święty Benedykt XVI.

Na uroczystości do Rzymu przybyły tłumy pielgrzymów z całego świata. Najliczniej z Polski. Wierni bili brawo i krzyczeli „Giovanni Paulo!”. Nad głowami zebranych powiewały flagi i transparenty. Ich miłość do Ojca św. Jana Pawła II wynika z geniuszu Jego osoby. Sposób w jaki niósł nauczanie o Chrystusie powoduje, że pontyfikat Papieża – Polaka nadal trwa.

Zezwolenie władzy apostolskiej

Naszego Wielkiego Rodaka beatyfikował Papież Benedykt XVI.
Formułę wyniesienia Największego z rodu Słowian na ołtarze wygłosił podczas uroczystej Eucharystii na placu św. Piotra w Rzymie.

 

Na początku Mszy św. o wpisanie Jana Pawła II w poczet błogosławionych zwrócili się do Benedykta XVI: postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Sławomir Oder i papieski wikariusz generalny dla diecezji rzymskiej ks. kardynał Agostino Vallini, który odczytał fragmenty biografii naszego Wielkiego Rodaka. Przypomniano trudne koleje życia Papieża – Polaka: śmierć rodziców i rodzeństwa, czas wojny oraz okupacji. Zwrócono uwagę na zawierzenie Ojca Św. Matce Bożej i na początki Jego kapłańskiej drogi. Odniesiono się także do nauczania i relacji Ojca Św. z innymi ludźmi i narodami. Jak napisano nakierowane były one na respektowanie praw osoby ludzkiej.

 

Po wygłoszeniu formuły beatyfikacyjnej odsłonięty został wizerunek Ojca Św. Jana Pawła II. Jest nim zdjęcie portretowe wykonane przez fotografa Grzegorza Gałązkę w 1989 r.
Następnie do ołtarza przyniesiona została relikwia – ampułka krwi Wielkiego Polaka.
Niosły ją podczas śpiewu hymnu ku czci błogosławionego Jana Pawła II „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi” s. Tobiana oraz s. Marii Simon Pierre – uzdrowiona za wstawiennictwem ojca św.

Tak podobało się Bogu

W homilii Ojciec Św. Benedykt XVI przypomniał uroczystości pogrzebowej Jana Pawła II z 2005 roku. Jak mówił: „ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat”. Dodał, że dzień beatyfikacji nadszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu.

 

Papież Benedykt XVI przypomniał, że drugą Niedzielę Wielkanocną błogosławiony Ojciec Św. Jan Paweł II ogłosił Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Jak dodał została ona wybrana na uroczystość beatyfikacyjną, ponieważ Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca w jej wigilię.
Jak mówił Benedykt XVI: „to, o co nowo-wybrany Papież prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił – otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma – siłą, którą czerpał z Boga – tendencję, która wydawała się być nieodwracalna”.

 

Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił uwagę na głęboką refleksję nad konfrontacją pomiędzy marksizmem i chrześcijaństwem, którą przyniósł ze sobą ks. kard. Karol Wojtyła zasiadając na Stolicy Piotrowej.

 

Podziękował Bogu za osobiste doświadczenie długoletniej współpracy z Janem Pawłem II.

 

Na zakończenie homilii prosił o Jego wstawiennictwo.

 

Po Mszy Świętej zabrani na Placu św. Piotra odmówili modlitwę Regina Coeli. Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowiał pielgrzymów w ich ojczystych językach.
Szczególne pozdrowienia skierował do Polaków.

 


Tłumy wiernych

Osoba Ojca Św. Jana Pawła II zgromadziła w Rzymie miliony pielgrzymów z całego świata: przedstawicieli polityki, świeckich i osoby duchowne. W uroczystościach uczestniczył Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk.

 

W uroczystości wzięli udział studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak powiedział pierwszy Duszpasterz Akademicki o. Waldemar Gonczaruk do Rzymu udały się dwa autokary studentów.

 

Dodał, że już w nocy z soboty na niedzielę młodzi pielgrzymi udali się na Plac św. Piotra, by czuwać na modlitwie.

 

W Stolicy Apostolskiej w dzień beatyfikacji nie mogło zabraknąć polonii amerykańskiej.
Jak powiedział o. Zbigniew Pieńkos – Dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago uroczystość była dla wszystkich wielkim przeżyciem.

 


Polska świętuje

Uroczystości z okazji beatyfikacji Ojca Św. Jana Pawła II odbywały się w całym kraju.
W wielu miastach wierni uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej z Watykanu na telebimach m.in.: w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Kielcach, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Licheniu, a także w Zakopanem, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w rodzinnym mieście Karola Wojtyły – w Wadowicach. Sprawowane były Eucharystie dziękczynne. Odbyły się również liczne koncerty i wystawy upamiętniające błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II. W stolicy główne uroczystości odbyły się na pl. Piłsudskiego. Eucharystii przewodniczył ks. bp pomocniczy warszawski Piotr Jarecki. Na terenie Świątyni Opatrzności Bożej odsłonięto portret Największego z rodu Słowian, utworzony ze 105 tys. nadesłanych fotografii. Wyświetlano filmy i dokumenty poświęcone Janowi Pawłowi II.

Uroczystości odbyły się również w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. W ołtarzu polowym umieszczono ampułkę z krwią błogosławionego Jana Pawła II. W obchody włączyła się również Jasna Góra oraz Kalwaria Zebrzydowska.
Za dar beatyfikacji Jana Pawła II dziękowano w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Mszę Św. oraz koncert – transmitowały RM i TV Trwam. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Nowak, Pallotyn – Dyrektor Wydawnictwa Apostolicum. W homilii wiceprowincjał księży pallotynów ks. dr Zenon Hanas powiedział, że Polacy zyskali kolejnego orędownika – błogosławionego Jana Pawła II.

 


Świat oddaje hołd

Beatyfikację Największego z Rodu Słowian przeżywali wierni na całym świecie.
Wiele osób duchowo łączyło się ze Stolicą Apostolską, wspominając wizyty Ojca Świętego w swoich krajach.
Jak powiedział o Marek Raczkiewicz, redemptorysta z Madrytu dla Hiszpanów Jan Paweł II „Stał się głosem dla tych, którzy głosu nie mają”.

 

W Brazylii Ojca Świętego Jana Pawła II szczególnie pokochała młodzież – zwrócił uwagę o. Zbigniew Małolepszy.

 

Ks. dr Tadeusz Śmiech powiedział, że także francuskie media, które nie zawsze były przychylne Kościołowi, dobrze wspominają Ojca Świętego.

 

Ks. Krzysztof Kawczyński z Londynu zaznaczył, że Anglicy od kilku miesięcy żywo przygotowywali się na ten wielki dzień.

 

Pomimo tego, że Ojciec Święty Jan Paweł II nigdy nie był w Syberii, to i tam miał i ma wpływ na wielu ludzi. Jak powiedział posługujący na Syberii o. Paweł Mroczek, redemptorysta duże znaczenie miały świadectwa osób, które spotkały Wielkiego Polaka.

 


Uroczystości będą trwały

Jak powiedział obecny w Rzymie o. Piotr Andrukiewicz w poniedziałek 2 maja o godz. 10:30 na placu św. Piotra sprawowana będzie Eucharystia dziękczynna.

 

Msze św. poprzedzi koncert, który rozpocznie się o godzinie 9:30.

 

Polska Msza św. dziękczynna z udziałem Episkopatu sprawowana będzie 3 maja w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore.
Doczesne szczątki Ojca św. Jana Pawła II spoczną w Kaplicy św. Sebastiana, drugiej po prawej stronie od wejścia do bazyliki, tuż za Pietą Michała Anioła.
Przeniesienie trumny z relikwiami błogosławionego Jana Pawła II odbędzie się prawdopodobnie 5 maja podczas prywatnej ceremonii.
We wszystkich spotkaniach poświęconych Wielkiemu Polakowi uczestniczą tłumy wiernych. Ich miłość do Ojca Św. Jana Pawła II wynika z geniuszu Jego osoby. Jak powiedział ks. prof. Paweł Botkiewicz sposób w jaki Papież niósł nauczanie o Chrystusie powoduje, że Jego pontyfikat nadal trwa.

 


 

Redakcja Informacyjna Radia Maryja


drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl