Regina Caeli z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj we Włoszech i w innych krajach obchodzi się Wniebowstąpienie Jezusa,
które dokonało się w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu. W tę niedzielę
przypada nadto Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod tytułem: „Kapłan
i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media na służbie Słowa”. W dzisiejszej
liturgii jest przedstawione ostatnie rozstanie się Pana Jezusa ze swoimi
uczniami (por. Łk 24, 50-51: Dz 1, 2. 9); ale nie chodzi tu o jakieś opuszczenie
ich, gdyż On pozostanie z nimi na zawsze w nowej postaci. Św. Bernard z
Clairvaux wyjaśnia, że Wstąpienie Jezusa do nieba dokonuje się na trzech
stopniach: „Pierwszym jest chwała zmartwychwstania, drugim jest władza sądzenia
a trzecim jest zajęcie miejsca po prawicy Ojca” (Sermo de Ascensione Domini, 60,
2: Sancti Bernardi Opera, t. VI, 1, 291, 20-21). To wydarzenie poprzedzone jest
błogosławieństwem uczniów, którym przygotowuje ich do otrzymania daru Ducha
Świętego, by zbawienie mogło być głoszone aż po krańce ziemi. Sam Jezus mówi do
nich: „Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca”
(zob. Łk 24, 47-49). Chrystus Pan przyciąga spojrzenie Apostołów – nasze
spojrzenie – ku niebu, aby wskazać im drogę dobra, jaką mają przemierzyć w
czasie swego ziemskiego życia. On nieustannie pozostaje w biegu historii, jest
blisko każdego z nas i prowadzi naszą chrześcijańską wędrówkę: jest towarzyszem
prześladowanych z powodu wiary, znajduje się w sercu tych zepchniętych na
margines, obecny jest w tych, którym neguje się ich prawo do życia. Możemy
słuchać, widzieć i dotykać Pana Jezusa w Kościele, szczególnie poprzez Słowo i
gesty sakramentalne jego Pasterzy. Dlatego zachęcam młodych, dziewczęta i
chłopców, którzy w tym czasie wielkanocnym przyjmują sakrament Bierzmowania, aby
byli wierni Słowu Bożemu i nauczaniu, jakie przyjęli, a także, aby przystępowali
systematycznie do Sakramentu Pojednania i Eucharystii, świadomi, iż zostali
wybrani i ustanowieni świadkami Prawdy. Odnawiam również moje szczególne
zaproszenie do braci w Kapłaństwie, aby „w swym życiu i działaniu wyróżniali się
mocnym świadectwem ewangelicznym” (List na Rok Kapłański), i aby potrafili
rozumnie wykorzystywać środki komunikacji dla zapoznawania z życiem Kościoła
oraz dla pomagania dzisiejszemu człowiekowi w odkrywaniu oblicza Chrystusa (zob.
Orędzie na XLVI Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 styczeń 2010).

Kochani bracia, Pan, otwierając nam drogę do Nieba, daje nam już tu na ziemi
przedsmak życia Bożego. Rosyjski autor z XX wieku pisał w swoim duchowym
testamencie: „Wpatrujcie się często w gwiazdy. Kiedy będzie wam ciążyć na sercu,
wpatrujcie się w gwiazdy albo w błękit nieba. Kiedy będziecie odczuwać smutek,
kiedy was będą obrażać, (…) zatrzymajcie się na rozmowie z niebem. Wtedy wasza
dusza znajdzie spokój” (N. Valentini – L. Žák [red.], Pavel A. Florenskij. Non
dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote
russo, Milano 2000, s. 418). Dziękuję Dziewicy Maryi, którą w ostatnich dniach
mogłem uczcić w Sanktuarium w Fatimie, za Jej macierzyńską opiekę podczas
intensywnej pielgrzymki, którą odbyłem do Portugalii. Do Tej, która czuwa nad
świadkami Jej Umiłowanego Syna, zwróćmy z ufnością naszą modlitwę.

Po modlitwie Regina Caeli:

Dziękuję za waszą obecność i zaufanie, dziękuję! Dziś moje pierwsze
pozdrowienie kieruję do wiernych świeckich, przybyłych z całych Włoch, i do
księdza kardynała Angelo Bagnasco, który im towarzyszy jako Przewodniczący
Konferencji Biskupów. Dziękuję wam z serca, kochani bracia i siostry, za waszą
gorącą i tak żywą obecność! Przyjmując zaproszenie Rady Narodowej Stowarzyszeń
Świeckich, entuzjastycznie przyłączyliście się do tej pięknej i spontanicznej
manifestacji wiary i solidarności, w której uczestniczy również grupa
parlamentarzystów i lokalnych władz. Wszystkim pragnę wyrazić moją głęboką
wdzięczność. Pozdrawiam także tysiące imigrantów, którzy łączą się nami z Placu
Św. Jana z Kard. Wikariuszem Agostino Vallinim, z okazji „Święta Narodów” .

Kochani przyjaciele, wy świadczycie dzisiaj o wielkim przywiązaniu i
bliskości Kościoła i narodu włoskiego z Papieżem i waszymi kapłanami, którzy
codziennie troszczą się o was, abyśmy coraz bardziej zaangażowani w odnowę
duchową i moralną mogli coraz lepiej służyć Kościołowi, Ludowi Bożemu i tym,
którzy z zaufaniem zwracają się do nas. Prawdziwym wrogiem, którego trzeba się
obawiać i z którym trzeba walczyć, jest grzech, zło duchowe, które czasami,
niestety, zaraża także członków Kościoła. Żyjemy w świecie, ale nie jesteśmy ze
świata (zob. J 17, 14). My, chrześcijanie, nie boimy się świata, choć musimy
strzec się jego zasadzek. Powinniśmy natomiast bać się grzechu i z tego powodu
być mocno zakorzenieni w Bogu, solidarni w dobrym, w miłości, w służbie. To
właśnie czynił i nadal czyni Kościół, jego słudzy, zjednoczeni z wiernymi,
żarliwie angażując się na rzecz dobra duchowego i materialnego wszystkich ludzi
na całym świecie. To zwyczajnie próbujecie czynić w parafiach, stowarzyszeniach
i ruchach kościelnych: służyć Bogu i człowiekowi w imię Jezusa Chrystusa. Idźmy
razem z nadzieją tą drogą, a doświadczenia, które Bóg dopuszcza, niech zachęcą
nas do większej radykalności i koherencji. Jest czymś pięknym widzieć dzisiaj na
Placu św. Piotra taką wielką rzeszę ludzi, podobnie jak było dla mnie czymś
wzruszającym widzieć w Fatimie mnóstwo ludzi, którzy w szkole Maryi modlili się
o nawrócenie serc ludzkich. Ponawiam dzisiaj ten apel umocniony waszą liczną
obecnością. Dziękuję!

Po francusku:

Zwracam się z radością do pielgrzymów francuskich! Po powrocie z pielgrzymki
do Fatimy zapraszam wszystkich, a zwłaszcza kapłanów, aby zaufali wstawiennictwu
Najświętszej Maryi Panny. Bądźcie zawsze zjednoczeni z wolą Boga, który nam
mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”! Dziękuję za modlitwy i za waszą
solidarność! Życzę wam udanej pielgrzymki do Rzymu i dobrego przygotowania do
Zesłania Ducha Świętego!

Po angielsku:

Z radością witam pielgrzymów języka angielskiego, którzy przybyli tutaj
dzisiaj i modlę się, życzę wam, aby pielgrzymka do Rzymu umocniła waszą wiarę i
miłość do Zmartwychwstałego Pana. W tym tygodniu będziemy się modlić z całym
Kościołem o przyjście Ducha Świętego, prosząc Go, aby wylał swoje dary na nasze
rodziny, nasze parafie i wszystkich, których kochamy. Niech Bóg was wszystkich
błogosławi !

Po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów. Wspólna
modlitwa tak wielu wiernych tu na Placu św. Piotra jest widzialnym znakiem
jedności Kościoła założonego przez Chrystusa. Podobnie jak Maryja wraz z
Apostołami w Wieczerniku prosimy i my w dniach poprzedzających Zielone Świątki o
Ducha Pocieszyciela, którego Pan obiecał swoim uczniom. Niech On obdarzy nas na
nowo pełnią swoich darów, abyśmy coraz pełniej poznawali tajemnicę miłości Ojca
i Syna, a przez to stali się zdolni współdziałać w dziele Odkupienia. Wszystkim
Wam życzę błogosławionej niedzieli.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w sposób szczególny
pielgrzymów z parafii świętego Ludwika Gonzagi z Barcelony. W tę niedzielę w
wielu miejscach celebruje się uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.
Zmartwychwstały Chrystus powraca do Ojca, otwierając nam drogę życia wiecznego i
czyniąc możliwym otrzymanie daru Ducha Świętego. Tak jak Apostołowie po
Wniebowstąpieniu Chrystusa, również i my radujemy się na modlitwie i w duchowym
zjednoczeniu z Maryją oczekujemy zesłania Ducha Świętego. Niech Jej
wstawiennictwo wyjedna dla całego Kościoła odnowienie Dnia Pięćdziesiątnicy.
Bardzo dziękuję. Życzę wam miłej niedzieli.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba,
powiedział do Apostołów: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami (…) aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Jest to obietnica
i wezwanie, które Chrystus kieruje również do nas. Otwórzmy serca na moc Ducha i
z odwagą dajmy na co dzień świadectwo wiary. Niech wam Bóg błogosławi.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl