Telegram do Ojca Świętego – prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Wasza Świątobliwość, Ukochany Ojcze Święty,
Wielka Rodzina Radia Maryja jest już 17. raz przed Panią Jasnogórską. Jesteśmy tu na początku Roku Kapłańskiego. W kilkusettysięcznej wspólnocie zgromadzonych na placu przed Szczytem oraz wielomilionowej rzeszy odbiorców relacji z naszego pielgrzymowania przekazywanej przez Radio Maryja i Telewizję Trwam zwracamy się w modlitwie zanoszonej za pośrednictwem Maryi, Matki Kapłanów, do Jej Syna z wdzięcznością za wszystkich Kapłanów. W szczególny sposób w naszej dziękczynnej modlitwie wyrażamy wdzięczność za Kapłanów posługujących w Radiu Maryja. Cenimy i podziwiamy tych Kapłanów za pastoralne zaangażowanie i świadectwo życia. Członkowie kół i biur Radia Maryja, przybywając do Pani Jasnogórskiej, dziękują za duszpasterzy sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi strukturami w parafiach. Wszyscy uczestnicy naszego pielgrzymowania dziękują za Kapłanów wezwanych do posługi biskupiej, którzy przewodniczącą Eucharystiom sprawowanym w czasie corocznych pielgrzymek, głoszą słowo Boże i prowadzą katechezy za pośrednictwem naszej rozgłośni. Cenimy i podziwiamy naszych Kapłanów, z wdzięcznością wyrażamy uznanie za Ich posługę i dawane przez Nich świadectwo wierności Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie – Polsce.

Najukochańszy Ojcze Święty,

Podczas XVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja rozpoczęła swą działalność telefonia komórkowa wRodzinie. Jej celem jest wspomaganie integracji polskich rodzin za pomocą oferty taniej i prostej w obsłudze. Współuczestnictwo w tej inicjatywie Fundacji „Lux Veritatis”, która prowadzi Telewizję Trwam, stwarza warunki ku temu, aby ta nowa inicjatywa służyła „nawiązywaniu komunikacji i porozumienia między jednostkami i wspólnotami”, rozpowszechniała „kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni”, dobrze uzupełniając dotychczas realizowaną posługę Radia Maryja i Telewizji Trwam. Prosimy o przyjęcie tej nowej inicjatywy jako praktycznej odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego zawarte w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Pozostając w duchowej łączności z Waszą Świątobliwością, zapewniamy o nieustannej modlitwie w intencjach Ojca Świętego i o synowskim oddaniu Piotrowi Naszych Czasów. Prosimy o pasterskie błogosławieństwo.

Jasna Góra, 12 lipca 2009 r.

drukuj