Katolik też jest obywatelem

Eucharystią rozpoczął się drugi, ostatni już dzień III Międzynarodowego Kongresu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było hasło: „Katolicy i polityka – szanse i zagrożenia”. Podczas Homilii ks. bp Andrzej Suski – pasterz kościoła toruńskiego zwrócił uwagę na obecność kościoła i katolików w polityce. Choć charakter kościoła jest ściśle religijny – jak zaznaczył ks. bp – nie oznacza to rezygnacji z życia politycznego.

 

 


Katolicy powinni być odważni i bronić się

Poranną sesję kongresową poprowadziła dr Dorota Zbierzchowska, prodziekan WSKSiM. Pierwszy wykład pod tytułem: „Hiszpania przywileje i odpowiedzialność” w zastępstwie Any Palacio odczytała dr Imelda Chłodna. Głównym tematem referatu była skomplikowana sieć relacji pomiędzy państwem i Kościołem we współczesnej Hiszpanii. Autorka w swojej pracy zwróciła uwagę na wrogą postawę rządu swojego kraju, wobec katolików. Manifestacją tej niechęci był m.in. brak powitania Ojca Świętego Benedykta XVI, podczas ostatniej pielgrzymki do Hiszpanii przez premiera i ministra spraw zagranicznych tego kraju. Wobec tej ofensywy agresywnego laicyzmu katolicy powinni być odważni i bronić się. Powinni głośno upominać się o swoje prawa – dodała Ana Palacio. Wskazała również na chrześcijańskie fundamenty europejskiej kultury.

Obudzenie społeczeństwa katolickiego jest konieczne„Wzlot i upadek celtyckiego Tygrysa. W poszukiwaniu wspólnej podstawy w zsekularyzowanej kulturze” – to temat kolejnego referatu, który wygłosiła Anne – Maree Quinn obrończyni życia poczętego z Irlandii. Nakreśliła ona sytuację katolików w tym kraju. Stwierdziła, że katolicy stają wobec bezlitosnej walki o utrzymanie wartości chrześcijańskich i praktykowania religii w społeczeństwie, które staje się coraz bardziej niejednolite narodowościowo.. W obliczu tych zagrożeń- zauważyła Ana – Maree Quinn- konieczne jest obudzenie społeczeństwa katolickiego. Należy dążyć do większego zaangażowanie katolików w życie polityczne. Autorka dodała, że taka postawa może być szansą dla rzeczywistego rozwoju narodu.

Zaskakujący kontrastO zaskakującym kontraście w Hiszpanii mówił Prof. Alfredo Marcos w swoim wystąpieniu pt. „Katolicy w Hiszpanii. Obecni społecznie – wykluczenie polityczne.”

 


Z jednej strony katolicyzm jest tak bardzo obecny w społeczeństwie Hiszpanii. Wskazują na to statystyki, obecność chrześcijańskich instytucji. Z drugiej strony wypiera się katolików z życia publicznego, politycznego.

 


Co więc należy zrobić? Autor podpowiada, że trzeba na nowo wprowadzać chrześcijańskie wartości do głównego obiegu informacji, kultury. Krokiem pozytywnym, jest również zidentyfikowanie tych błędnych idei, które blokują katolikom udział w życiu politycznym.

Być świadkiem EwangeliiProf. Werner Münch były członek Parlamentu Europejskiego, b. minister finansów a także premier Saksonii, wygłosił referat pt. „Niemcy, zagubienie sensu chrześcijaństwa w państwie, partiach i społeczeństwach”. Niemcy, wedle słów profesora Müncha, to kraj o chrześcijańskich korzeniach. Jednak zarówno w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej brakuje właściwego odniesienia do Boga, do transcendentnych wartości. Niemiecki prelegent z niepokojem mówił o swoim kraju, który przedstawia Kościół katolicki w nieprawdziwy sposób, często posługując się bardzo prymitywną retoryką. Profesor wskazał też na najważniejsze elementy rozwoju, takie jak potrzebę bycia odważnymi, radosnymi świadkami Ewangelii.

Kościół ma przekazywać światu prawdę religijną i moralnąW popołudniowej serii referatów za pośrednictwem przekazu multimedialnego głos zabrał prof. Roberto de Mattei, wiceprezes Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych. Jego wystąpienie nosiło tytuł: „Katolicy w XXI w. – zaangażowanie polityczne i teologia historii”.
Na wstępie prof. de Mattei wyjaśniał okoliczności w których doszło do oddzielenia polityki od moralności. Wykazał też głęboką sprzeczność niektórych współczesnych modeli politycznych z Ewangelią. Prof. przypomniał, że to właśnie Kościół ma przekazywać światu prawdę religijną i moralną, ponieważ jest jej stróżem.
Przedstawił także główne ramy teologii historii, która ujmuje historię jako odwieczną walkę pomiędzy siłami dobra i zła. W tej perspektywie profesor Roberto de Mattei wezwał chrześcijan do duchowej walki, przyjmowania postawy konfrontacji, a nie uległości.

Polska jest krajem wyjątkowym na tle innych państwOstatni referat prof. dr. hab. Zdzisław Krasnodębski. Wygłosił referat pt. „Katolicy a polityka. Współczesne wyzwania dla Polski”. Zasygnalizował w nim zagrożenie jakie niesie ze sobą zachodnia koncepcja sekularyzacji.
Prof. Krasnodębski powiedział, że Polska, która miała chrystianizować Europę po wstąpieniu do UE, stała się w rzeczywistości „polem bitwy”.


 


Miejscem konfrontacji różnych prądów myślowych i ideologii. Jednocześnie zaznaczył, że Polska jest krajem wyjątkowym na tle innych krajów postkomunistycznych, w których sekularyzm jest o wiele silniejszy.

 


Powinniśmy uświadomić sobie, że pozbawiając się katolicyzmu, Polacy pozbawiają się też swojej tożsamości narodowej – zaznaczył profesor Krasnodębski.

Przestrzeń prawdy w naszej OjczyźnieOstatnim punktem programu był panel dyskusyjny. Po nim głos zabrał Ojciec dr Krzysztof Bieliński CSsR, rektor WSKSiM.

 


Główny gospodarz Kongresu powiedział, że przez te dwa dni pomimo różnorodności języków, mówiliśmy tym samym językiem.


 


Ojciec Rektor podziękował w pierwszej kolejności Ks. kard Zenonowi Grocholewskiemu. Następnie wyrazy wdzięczności i uznania skierował wobec Dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, dzięki któremu istnieje, jak powiedział Rektor „przestrzeń prawdy” w naszej Ojczyźnie. Swoje podziękowania Ojciec dr Krzysztof Bieliński CSsR skierował do pasterza diecezji toruńskiej, ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, do współorganizatorów Kongresu z Kierownikiem Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II prof. Piotrem Jaroszyńskim na czele, a także do wszystkich zaangażowanych w przebieg międzynarodowego Kongresu. Ojciec Rektor zapowiedział temat przyszłorocznego Kongresu, który brzmi: „Katolicy i ekonomia”. 

Piotr Brzezina

Ks. Grzegorz Bartko

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl