Należy współczuć tym, którzy nie rozumieją problemu życia

Zgodnie z apelem Ojca Świętego Benedykta XVI, w Wigilię Adwentu parafie diecezji drohiczyńskiej modliły się w intencji życia.
W drohiczyńskiej katedrze przewodniczył im biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który celebrował w tej intencji Eucharystię, po której, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie zostały odśpiewane nieszpory oraz odmówiona część różańca.

Przypominając tradycje obchodów wigilii w Kościele, podziękował tym, którzy przybyli na to wigilijne, adwentowe czuwanie, aby wyrazić swoją wolę, wierność Panu Bogu oraz ludzkiemu życiu, czyli człowieczeństwu.
Mówił również, że ” należy współczuć tym, którzy nie rozumieją wagi tego problemu oraz nie stać ich na ten gest modlitewnego zjednoczenia z Ojcem Świętym i całym Kościołem”.
W homilii, wygłoszonej podczas liturgii nieszporów, wikariusz generalnydiecezji drohiczyńskiej ks. prał. Stanisław Ulaczyk, ukazał biblijne odniesienia do tajemnicy życia, którego Panem jest Bóg . Mówił, że potrzeba nam też Ducha Świętego, bez którego nie zrozumiemy naszego grzechu przeciwko życiu, siebiesamych oraz Słowa Bożego o życiu. Nie nauczymy się też kochać życia małych, dorosłych i starszych. „Nie chcemy dzisiaj wykrzykiwać naszej prawdy o życiu przed politykami
i Chrystusem, kontynuował. Oni ja znają i Chrystus ją zna. Jak zawsze jednak
w najtrudniejszych momentach, klękamy i modlimy się o światło prawdy. Niech światło Słowa Bożego nowym blaskiem zajaśnieje w Polsce, Europie i Świecie!”
Przypomniał modlitwy, które w Biblii stanowią dziękczynienie za dzieło stworzenia. Mówił też o otwarciu się na plan Boga w życiu Maryi. Jej przykład otwarcia na wolę Boga odsłania nam także początek każdego człowieka.

„Miłość rodziców jest rodząca. Życie daje Pan Bóg. Czasami jednak nie daje. Czasami bowiem miłość okazuje się nieowocną. Niektórzy sądzą, że miłość nieowocną można dopełnić za wszelka cenę współczesnymi technikami medycznymi. Zwiastowanie Pańskie przypomina nam jednak, że ta, która poszła drogą Pana Boga została wybraną na Matkę Syna Bożego. Jest w tym Zwiastowaniu wielka tajemnica macierzyństwa i ojcostwa. Jest w nim też tajemnica życia, które nie należy, ani do matki, ani do ojca, ale tylko do Stwórcy.” Homilię zakończył apelem : ” Siostry i Bracia ! Nie ulegajcie politycznej poprawności. Pozostańcie słuchaczami Słowa z Nieba. Polityka się zmienia i moda się zmienia. Słowo z Nieba trwa. Pozostańcie świadkami Słowa z Nieba tutaj na Ziemi.” W nabożeństwie uczestniczyli kapłani, pracujący w Drohiczynie, profesorowie
i alumni Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne oraz wierni z tego miasta.

 

Ks. Artur Płachno

drukuj