Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza Ewangelia kończy się wyjątkowo surowym napomnieniem Jezusa skierowanym do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21, 43). Słowa te przypominają o wielkiej odpowiedzialności tego, kto w jakimkolwiek czasie powołany jest do pracy w winnicy Pańskiej – szczególnie do sprawowania władzy. Słowa te zachęcają do odnowienia się w doskonałej wierności Chrystusowi. On jest kamieniem, „który odrzucili budujący” (por. Mt 21, 24), ponieważ skazali Go jako wroga prawa i niebezpiecznego dla porządku publicznego.

 

 

Ale On sam odrzucony i ukrzyżowany zmartwychwstał, stając się kamieniem węgielnym, na którym można oprzeć z absolutną pewnością fundamenty każdej ludzkiej egzystencji i całego świata. O tej prawdzie mówi nam przypowieść o niewiernych pracownikach winnicy, którym pewien człowiek powierzył własną winnicę, aby ją uprawiali i zbierali jej owoce. Właściciel winnicy reprezentuje samego Boga, podczas gdy winnica symbolizuje jego naród, jak również Jego życie, które nam ofiaruje, abyśmy z pomocą Jego łaski i naszego zaangażowania czynili dobro. Święty Augustyn komentuje, że „Bóg nas uprawia jak pole, aby uczynić nas lepszymi. Bóg ma jakiś plan dla swoich przyjaciół, ale niestety ludzka odpowiedź często ukierunkowana jest na niewierność, która wyraża się w odrzuceniu (Boga). Pycha i egoizm są przeszkodą w rozpoznaniu i przyjęciu najcenniejszego Bożego daru: Jego Syna Jednorodzonego. Kiedy bowiem „posłał swego syna” – pisze Ewangelista Mateusz – pracownicy winnicy „chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili” (Mt 21, 37-39). Bóg oddaje siebie samego w nasze ręce, akceptuje owo stanie się niezgłębioną tajemnicą słabości i objawia swoją wszechmoc w wierności planowi miłości, który na końcu przewiduje jednak sprawiedliwą karę dla bezbożnych (por. Mt 21, 41).

Mocno zakorzenieni przez wiarę w kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus, trwajmy w Nim jak latorośl, która nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Tylko w Nim, przez Niego i z Nim buduje się Kościół, Lud Nowego Przymierza. Tak pisze o tym Sługa Boży Paweł VI: „Pierwszym owocem pogłębionej świadomości Kościoła o sobie samym jest odnowione odkrycie żywej relacji z Chrystusem. Rzecz to dobrze znana, lecz podstawowa, istotna, nigdy do końca nie poznana, nie przemedytowana, celebrowana” (Enc. Ecclesiam suam, 6 sierpnia 1964 r.: AAS 56 [1964], 622).

 

Drodzy przyjaciele, Pan jest zawsze blisko i działa w historii ludzkości, towarzyszy nam także przez wyjątkową obecność Jego aniołów, których dzisiaj Kościół czci jako „Stróżów”, to znaczy słudzy Bożego zatroskania o każdego człowieka. Od początku aż do godziny śmierci życie ludzkie jest otoczone ich nieustanną opieką. Aniołowie są koroną Zwycięskiej Królowej, Matki Bożej Różańcowej, która w pierwszą niedzielę października, w tej właśnie chwili, w sanktuarium w Pompejach i na całym świecie przyjmie żarliwe błaganie, aby zło zostało pokonane i aby w całej pełni ukazała się dobroć Boga.

Drodzy bracia i siostry. Dzisiaj po południu siostra Suor Antonia Maria Verna, założycielka Sióstr Miłości od Niepokalanego Poczęcia, zostanie ogłoszona błogosławioną. Tego obrzędu dokona ks. kard. Tarcisio Bertone, mój sekretarz stanu. Dziękujmy Bogu za świetlany przykład nowej błogosławionej, która żyła na przełomie XVIII i XIX wieku, wzór kobiety konsekrowanej i wychowawczyni.

Również w tym roku na początku października, miesiąca misyjnego, Służba Duszpasterstwa Młodzieżowego diecezji rzymskiej organizuje misję pod hasłem „Jezus w centrum”. Zapewniam o mojej modlitwie w intencji tej inicjatywy, która dotyczy w szczególności licznej młodzieży z rejonu Ponte Milvio.

Po polsku:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Ze szczególnym pozdrowieniem zwracam się do organizatorów i uczestników II Międzynarodowego Kongresu Miłosierdzia Bożego, który w tych dniach odbywa się w Krakowie-Łagiewnikach. Moi drodzy, przez wspólną refleksję i modlitwę umacniajcie waszą ufność w Panu, abyście skutecznie nieśli światu radosną wieść, że „Miłosierdzie jest źródłem nadziei”. Niech Bóg wam błogosławi!

Po francusku:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego, a szczególniej z Ivoiriens, przebywających we Włoszech. W tych dniach, kiedy powracacie na wasze uniwersytety, chciałbym zaprosić profesorów, aby poprzez nauczanie przekazywali miłość do wiedzy i do prawdy. Wiedza jest ważna, ale ważniejsza jest formacja osoby, aby potrafiła rozeznawać, gdzie znajduje się prawda, i dokonywać wolnych wyborów. Wychowujcie młodych do autentycznych wartości moralnych i duchowych, które pomogą im w poszukiwaniu sensu i kierunku życia. W październiku, Dziewica Maryja, nasza Pani Różańcowa, niech towarzyszy wszystkim osobom zaangażowanym w formację i edukację! Błogosławię was z całego serca. Dobrej niedzieli życzę wszystkim.

Po angielsku:

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości języka angielskiego obecnych na tej modlitwie „Anioł Pański”. W szczególności serdeczne pozdrowienia kieruję do uczestników II Międzynarodowego Kongresu Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz do studentów z Iona College w Australii. Ewangelia z dzisiejszej Liturgii zachęca nas do modlitwy za wszystkich, którzy pracują w winnicy Pańskiej, szczególnie tam, gdzie doświadczają przemocy i zagrożenia z powodu ich wiary. Niech Bóg obdarzy ich i nas wszystkich mocą w naszym posługiwaniu Jemu i sobie nawzajem. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!

Po niemiecku:

Z całego serca pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka niemieckiego, dzisiaj w szczególny sposób gości z Altheim w diecezji Rottenburg-Stuttgart. Bóg ciągle nas zaprasza, abyśmy wydawali owoce duchowe. O tym mówią również przypowieści o winnicy w czytaniach z dzisiejszej niedzieli. Chodzi przy tym nie o szybki sukces własnego działania, lecz o cierpliwą dyspozycyjność wobec Bożego działania. Owoc, aby dojrzeć, potrzebuje czasu. Niekiedy w ogóle nie widzimy, co Bóg pragnie z nami zdziałać. Dzięki naszej gotowości bycia otwartymi na wolę Bożą, pytania o nią i odpowiadania na nią stajemy się coraz bardziej zdolni do rozumienia Ewangelii i do niesienia miłości Bożej naszym bliźnim. Niech Bóg obdarzy was swoim światłem i pokojem.

Po hiszpańsku:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego obecnych na tej modlitwie „Anioł Pański”, w szczególności grupy karabinierów z Chile. W Liturgii dzisiejszej Bóg został przedstawiony przez proroka Izajasza jako rolnik miłujący swoją winnicę, której oddaje serce, uczucia, myśli, zmęczenie i nieprzespane noce, aby uczynić ją bardziej piękną i owocną. I nas zaprasza do wydawania dobrych owoców, czy jako pracowników w winnicy, czy jako winnicę, ponieważ naszym obowiązkiem jest oddać Bogu Ojcu wszystko, czym jesteśmy i co mamy, czyli to, co sam nam dał. Niech wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wyjedna nam tę błogosławioną łaskę. Szczęśliwej niedzieli.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl