Rekolekcje są nam potrzebne

Umocnienie w wierze w Chrystusa – to, jak podkreśla ks. kard. Józef Glemp, Prymas
Polski, oczekiwania wielu z nas, Polaków związane z wizytą Ojca Świętego Benedykta
XVI. Na dzień przed rozpoczęciem pielgrzymki ks. Prymas spotkał się w Pałacu
Arcybiskupów Warszawskich z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem, by omówić
stan przygotowań do przyjazdu Papieża.

Szef rządu zapewnił, że wszystkie służby są gotowe na przyjęcie Następcy św.
Piotra. – Przedstawiłem księdzu Prymasowi wszystkie przygotowania państwa związane
z pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. Nie tylko społeczeństwo
polskie czeka na tę wizytę, ale także wszystkie jego służby są do końca przygotowane
– zapewnił szef rządu. Po wczorajszym spotkaniu ksiądz Prymas wyraził nadzieję,
że wizyta Ojca Świętego wpłynie na życie społeczne naszego kraju, że zmobilizuje
Polaków do dalszego kształtowania dobra. Premier liczy, że pielgrzymka uspokoi
nastroje wszystkich Polaków, przyniesie owoce zarówno osobiste, jak i społeczne.
– Rekolekcje Polsce i Polakom są bardzo potrzebne – powiedział.

Aneta Jezierska

drukuj