Wieczorne błogosławieństwo

Wszyscy mamy w pamięci wzruszające spotkania Jana Pawła
II z młodzieżą zgromadzoną pod oknem Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul.
Franciszkańskiej 3.

Krakowianie nie mają wątpliwości, że do podobnego spotkania – tym razem z
udziałem następcy Papieża Polaka – dojdzie również podczas obecnej pielgrzymki
Ojca
Świętego, być może już dzisiaj. Benedykt XVI wczoraj wieczorem zaskoczył
zebranych przed warszawską siedzibą Nuncjatury Apostolskiej, gdy pojawił
się w oknie
i pobłogosławił ich.

RM

drukuj