Mamy być świadkami wiary

Ks. Jan Wnęk, dyrektor Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie

Tak jak bardzo cieszyłem się z wyboru na Stolicę Piotrową Benedykta XVI, tak
też cieszyłem się ze spotkania z nim, bo widzę w nim Namiestnika Chrystusa
na ziemi. Słowa dotyczące misji, oczywiście, były dla mnie utwierdzeniem w
tym, co robię. Ostatnie lata kapłańskie poświęcam dla misji. Szczególnie ujęła
mnie wielka prostota słów Benedykta XVI, która uczy, że przesłanie wiary w
Boga powinno być również proste, że winniśmy być prostymi świadkami wiary.
Liczę, że Duch Święty poprzez słowa Benedykta XVI przyniesie nowe powołania
misyjne pośród księży, jako że w ostatnich latach zaznaczył się spadek powołań.
Mam nadzieję, że otworzą serca dla misji. Słowa Ojca Świętego to niejako potwierdzenie,
że w tej pracy mamy być bardziej wytrwali, ofiarni, że warto to czynić dla
Kościoła i Chrystusa.

not. MJ

drukuj