Środowa audiencja generalna – Pielgrzymka spełnieniem marzenia

– Jutro udam się do Polski, ojczyzny umiłowanego
Papieża Jana Pawła II; odwiedzę miejsca związane z jego życiem oraz posługą
kapłańską i biskupią. Dziękuję
Bogu za to, że daje mi możliwość zrealizowania marzenia, które od dawna nosiłem
w
sercu – powiedział wczoraj Ojciec Święty w czasie audiencji generalnej w Watykanie.
W tradycyjnej katechezie Papież kontynuował tematykę poprzednich dwóch katechez
poświęconych osobie św. Piotra.
Przybywając na spotkanie, Ojciec Święty przejechał pomiędzy sektorami serdecznie
witany przez pielgrzymów. Tuż obok papieskiego tronu ustawiono kopię obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej.
W katechezie Benedykt XVI nawiązał do odczytanego wcześniej w kilku językach,
w tym po polsku, fragmentu Ewangelii św. Jana (J 6, 68-71) – "Mowy eucharystycznej" zawierającej
słowa św. Piotra: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego".
Ojciec Święty zwrócił uwagę na dostrzegany w świetle Ewangelii duchowy rozwój
św. Piotra. Podkreślił, że od Jezusa uczył się on widzenia świata i ludzi, słuchał
Jego słów, obserwował zachowanie, podziwiał cuda. To Piotr w duchu wiary w imieniu
apostołów wyznaje: "Panie, do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego".
– Jest to jednak wiara jeszcze nie w pełni ukształtowana. Konsekwencją tego
będzie potrójne zaparcie się Piotra w chwili próby. Po zmartwychwstaniu Chrystus
umocni
tę wiarę – przypomniał Papież. – Trzeba było więc długiej drogi, by Piotr dojrzał
do roli świadka cierpień i Jego chwały, która ma się objawić. Dojrzewanie w
wierze jest zadaniem także każdego z nas – dodał.
Ojciec Święty, pozdrawiając pielgrzymów, zwrócił się m.in. do Polaków: – Drodzy
pielgrzymi polscy. Wspominamy dzisiaj świętego Piotra Apostoła, świadka męki
i zmartwychwstania Chrystusa. W duchu jego świadectwa udaję się już jutro z
pielgrzymką do waszej Ojczyzny. Chcę wszystkich zachęcić: "Trwajcie mocni w wierze" (1
Kor 16, 13). Jest to ważne przesłanie dla całego Kościoła. Proszę was o modlitwę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na placu św. Piotra zgromadziło się 35 tys. pielgrzymów z całego świata, w
tym
ok. 2 tys. Polaków.

SJ, KAI

Środowa audiencja ogólna – Odwaga bycia wiernym – 17.05.2006

Środowa audiencja ogólna – Tradycja apostolska – 10.05.2006

Środowa audiencja generalna – Apostolska tradycja – 03.05.2006

Środowa audiencja ogólna – Jestem z wami – 26.04.2006

Środowa audiencja generalna – Polska kocha Ciebie! – 19.04.2006

drukuj