Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!W tę trzecią niedzielę Adwentu liturgia proponuje nam uczynienie kroku według listu św. Jakuba, który rozpoczyna się tą zachęta:
"Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana” (Gc 5,7). Wydaje mi się niezwykle ważnym w naszych czasach, podkreślić wartość wytrwałości i cierpliwości, cnót, które normalnie przynależały do bagażu naszych przodków, ale które dzisiaj są mniej popularne w świecie, który pochwala raczej zmienność, zdolność przystosowywania się do ciągle nowych i różnych sytuacji. Niczego nie ujmując tym aspektom, które także należą do natury ludzkiej, Adwent wzywa nas do spotęgowania wytrwałości wewnętrznej, uporu ducha, które pozwolą nam nie wątpić w oczekiwaniu na dobro, które się spóźnia, lecz oczekiwać nań, co więcej – przygotować przyjście czynną ufnością.

 

 

Patrzcie na rolnika – pisze św. Jakub – on czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5, 7-8) Porównanie do rolnika jest bardzo wyraziste kto siał w polu, ma przed sobą kilka miesięcy oczekiwania cierpliwego i wytrwałego, ale wie, że nasienie w międzyczasie wykonuje swój cykl, dzięki deszczom jesiennym i wiosennym. Rolnik nie jest fatalistą, ale jest wzorem mentalności, która łączy w sposób zrównoważony wiarę i rozum, ponieważ, z jednej strony, zna prawa natury i wykonuje dobrze swoją pracę, a równocześnie ufa Bożej Opatrzności, ponieważ niektóre sprawy zasadnicze nie są w jego rękach, ale w rękach Boga. Cierpliwość i wytrwałość są właśnie syntezą między zaangażowaniem człowieka a jego powierzeniem się Bogu.

 "Wzmocnijcie wasze serca” mówi Pismo św. Jak to możemy uczynić? Jak możemy wzmocnić nasze serca, już same z siebie raczej kruche, a jeszcze bardziej niestabilne poprzez kulturę w której jesteśmy zanurzeni?

Nie brak nam pomocy: jest nią Słowo Boże. Rzeczywiście, kiedy wszystko przemija i ulega zmianie, Słowo Boże się nie zmienia.. O ile wydarzenia codziennego życia sprawiają ze czujemy się zagubni, i wala się wszystkie nasze pewniki, mamy kompas na odnalezienie właściwego kierunku, mamy kotwice, by nie wpaść na
mieliznę.

I tu mamy wzór , który zostaje nam dany w osobie proroków, tzn. tych osób, które Bóg wezwał, by mówiły w Jego imieniu. Prorok znajduje swoja radość i swoja moc w Słowie Bożym, i kiedy ludzie często szukają szczęścia na drogach, które okazują się zawodne, on głosi prawdziwa nadzieje, te, która nie zawodzi, ponieważ jej fundamentem jest wierność Bogu.

Każdy chrześcijanin, mocą Chrztu św. otrzymał godność prorocka: oby każdy umiał ja odkryć i rozwinąć poprzez usilne słuchanie Bożego Słowa. Niech nam w tym pomoże Dziewica Maryja, która Ewangelia nazywa błogosławioną, bo uwierzyła w wypełnienie słow. Pana. (cfr Lk 1, 45)

po włosku

Kieruję pierwsze powitanie do rzymskich dzieci i młodzieży, którzy przybyli na tradycyjne błogosławieństwo „Dzieciątka Jezus” do bożonarodzeniowej szopki. Drodzy młodzi przyjaciele, kiedy złożycie Dzieciątko Jezus w grocie lub szopce, odmówcie modlitwę za Papieża i w jego intencjach. Dziękuję! Pozdrawiam również waszych rodziców, nauczycieli i katechetów, dziękuję Centrum Oratorianów Rzymskich za tę inicjatywę, a także przyjaciołom z Ambulatorium Pediatrycznego „Św. Marty”.

Pragnę następnie przypomnieć, że w czwartkowe popołudnie, 16 grudnia, w Bazylice św. Piotra będę przewodniczyć Nieszporom z
udziałem studentów rzymskich uczelni, w przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia.

po francusku

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych! Ta trzecia niedziela Adwentu mówi nam o radości, bo Pan jest blisko: On przychodzi aby zainaugurować nową ludzkość. Nasza radość jest wezwaniem do antycypowania pełni radości, jaką żyć będziemy z Chrystusem w wieczności. Niech Maryja Panna pomoże wszystkim narodom świata, a szczególnie chrześcijan, otworzyć drzwi Chrystusowi i Jego Ewangelii pokoju i radości, braterstwa i sprawiedliwości! Dobrej niedzieli i dobrego pielgrzymowania wszystkim!

po angielsku

Witam wszystkich gości i pielgrzymów języka angielskiego obecnych na naszej modlitwie Anioł Pański. Liturgia trzeciej niedzieli Adwentu, naznaczona radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana, zaprasza nas do otwarcia oczu na wiele znaków zbawczej mocy Chrystusa pośród nas. Niechaj te dni przygotowania na Boże Narodzenie będą dla nas wszystkich czasem uważnego słuchania Słowa Bożego, szczerego nawrócenia i odnowy wewnętrznej. Dla Was i Waszych Rodzin modlę się pokój i radość w Jezusie Zbawicielu.

po polsku


Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków. W dzisiejszej liturgii św. Jakub wzywa: „bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5, 8). To zapewnienie dodaje nam otuchy i pokoju, gdy w adwentowym czasie przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem, który przychodzi. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl