Królowo Polski, przyrzekamy

W pięćdziesiątą rocznicę złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego zgromadzeni
na Jasnej Górze wierni pod przewodnictwem Episkopatu Polski odnowili przyrzeczenia
sprzed pół wieku. U stóp Matki Bożej Królowej Polski po raz kolejny Polacy
uznali za swój program odnowy życia religijnego i moralnego całego Narodu zawarty
w historycznym tekście napisanym przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia. Sobotnim uroczystościom, na które przybyło ponad pięćdziesięciu
księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przewodniczył ks. abp Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Obecni byli także przedstawiciele
władz państwowych oraz samorządowych. Na uroczystości odpustowe 26 sierpnia
telegram przesłał Ojciec Święty Benedykt XVI.

Po wyznaniu wiary jasnogórskie fanfary obwieściły doniosły moment. Pielgrzymi
w postawie stojącej przyjęli akt ponowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu, odczytany
przez ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Po każdym z siedmiu przyrzeczeń
wierni wypowiadali słowa: "Królowo Polski, przyrzekamy".
Na rozpoczęcie uroczystej celebry zgromadzonych w sanktuarium Narodu witał
o. Izydor Matuszewski, generał zakonu Paulinów. Podkreślał, że potrzebne jest
nam przebudzenie, potrzebna jest nam pomoc Matki Bożej, żeby na nowo uwierzyć
i przemieniać pod natchnieniem Ducha Bożego oblicze polskiej ziemi. – Dzisiaj,
w wolnej już Polsce, przychodzimy wielką rzeszą pielgrzymów, spadkobierców
ślubowań naszych ojców, ze świadomością, że podjęte przez nich przyrzeczenia
zobowiązują do ich wypełniania w naszym pokoleniu – mówił o. Matuszewski. Zaznaczył,
że choć żyjemy w wolnej Polsce, "to przecież nie do końca jesteśmy wolni
jako Naród, gdyż wiele wypaczeń okresu komunistycznego ciągnie się za nami
i bolesny jest proces leczenia ran". Apelował, byśmy nie zapominali "o
tamtych ślubowaniach, które przygotowały nas do wejścia w drugie tysiąclecie
chrześcijaństwa". Okolicznościowy telegram Benedykta XVI odczytał przeor
Jasnej Góry o. Bogdan Waliczek.
Główny celebrans sobotnich uroczystości ks. abp Józef Michalik zwrócił się
do zgromadzonych, aby poczuli odpowiedzialność za cały Naród żyjący tu, na
naszej ziemi, oraz rozproszony na emigracji.
Z kolei w homilii ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, analizował m.in. stopień
wypełnienia przyrzeczeń zawartych w przymierzach z Królową Polski. – W ten
dzień rocznicy ślubów siedem razy, i to po raz pięćdziesiąty, wypowiadamy jakby
sakramentalne: przyrzekamy. Niektóre przyrzeczenia są zadaniami na wszystkie
czasy, dla niektórych Kościół stawia wyżej poprzeczkę, a niektóre doznały zaniedbań
– zaznaczył. Jako zadanie na wszystkie czasy wskazał pragnienie polskiego narodu
bycia "wspólnotą godną takiej Królowej jak Maryja". Zaznaczył, że
choć życie sakramentalne w wielu polskich wspólnotach pogłębiło się, to jednak "powszechnie
pozostawia dużo do życzenia". Odnosząc się do trzeciego przyrzeczenia:
strzec każdego życia jako skarbu Narodu – powiedział, iż "pozostaje powiększony
zakres zabijania życia przez napady, przez nadużywanie alkoholu i innych środków
odurzających oraz ogólnie przez lekceważenie życia". Mówiąc o wypełnianiu
kolejnego ślubu: traktować małżeństwo jako fundament rodziny i wychowania młodych
– podkreślił, że "na tym odcinku wrogowie Boga zadali nam wiele ran".
– Wbrew prawom natury kwestionuje się instytucję małżeństwa i stawia się na
związki partnerskie. Czyżby nowa epidemia nawiedziła ludzkość? – pytał Prymas
Polski. Zwrócił uwagę, że jako Naród "nadto lubimy wady, a nie jesteśmy
skorzy do pielęgnowania cnót", oraz na to, że daleko nam do "pełnego
rozwoju przykazania o miłości bliźniego". Prymas Polski zauważył, że "chyba
jedynym punktem, za który możemy siebie pochwalić", jest szerzenie czci
dla Maryi. Apelował, abyśmy zaprosili Maryję w nasze codzienne życie.
Wielu pielgrzymów, którzy uczestniczyli w odpustowych uroczystościach ku czci
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, przybyło na Jasną Górę pieszo. W
dniach od 25 do 26 sierpnia na Jasną Górę weszły 83 pielgrzymki, w których
wędrowało 36 tys. 275 osób. Patrząc w oczy Jasnogórskiej Pani, wypowiadali
swoje "przyrzekam". Przed Eucharystią na jasnogórskim szczycie trwała
modlitwa o wypełnienie historycznych ślubowań w życiu społecznym naszego Narodu
i osobistym każdego z nas.

Małgorzata Bochenek, Jasna Góra

Castel Gandolfo, 25 sierpnia 2006 r.

Telegram Ojca Świętego Benedykta XVI
W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej jednoczę się duchowo
z Episkopatem, duchowieństwem i wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze. W
tym dniu Kościół w Polsce obchodzi 50-lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Ten akt zawierzenia dokonany zgodnie z zamysłem Sługi Bożego Prymasa Stefana
Wyszyńskiego stał się źródłem najgłębszych inspiracji do odnowy duchowej
i moralnej, zarówno w okresie przygotowania do Milenium Chrztu Polski, jak
też w latach następnych. I dzisiaj, jak to ujął mój umiłowany poprzednik
Sługa Boży Jan Paweł II, Śluby Jasnogórskie są bardziej niż wówczas warunkiem
waszej społecznej dojrzałości, warunkiem waszego miejsca w Europie. Pozdrawiam
biskupów, ojców paulinów i wszystkich pielgrzymów. Życzę, aby wytrwała realizacja
odnawianych dziś ślubów przynosiła w sercach błogosławione owoce wiary, nadziei
i miłości. Wszystkim z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa.
Benedykt XVI, papież

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl