Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego ułożony przez Stefana kard. Wyszyńskiego
i odczytany na Jasnej Górze w dniu 26 sierpnia 1956 roku przez biskupa Michała
Klepacza w imieniu uwięzionego Prymasa Polski. Tekst według oryginalnych kart
ślubowań z zachowaniem ówczesnej pisowni i stylu.

"Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo
Królowo świata i Polski Królowo

Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski,
oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych,
stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei,
jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna
Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich,
Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu
– wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie
i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie
wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką
wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni
skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców
naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych
głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych
zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ
NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud p o l e
c a m y Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie
naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu
Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga,
na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką
Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym
królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w
życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski,
jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej
i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się
Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod
przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi
w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie,
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną.
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy
skarb Narodu.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności
małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby
przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach
królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać
w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego,
obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie
w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć
czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy
Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym.
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci
Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas
nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,
aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy
i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu
i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości
społecznej.

Królowo Polski – przyrzekamy!

Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką
usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.
Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych a szczególnie w
Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce,
aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w
dni Twoich świąt.
Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z
Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Królowo Polski – przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów
i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie
Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty
pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś
w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości,
Chrystusa Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że
w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu
nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i
przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko,
co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny
Niebieskiej. A na progu nowego życia sama o k a ż nam Jezusa, błogosławiony
Owoc żywota
Twego. Amen".

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl