Przemówienie o. Ryszarda Bożka CSsR – Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

Umiłowana Rodzino Radia Maryja.
Wy, którzy jesteście tak licznie tutaj zgromadzeni, i wy, którzy nas teraz słuchacie przez radio i oglądacie w telewizji.
Warto było tutaj przybyć, warto było tutaj stanąć, na Jasnej Górze. Pozwólcie, że przytoczę fakt, który już miał miejsce w naszej Ojczyźnie. Kiedy Jan Paweł II odlatywał do Rzymu, powiedział: „Szkoda odjeżdżać”. Ja też chcę powiedzieć, że szkoda odjeżdżać z tego miejsca, patrząc, jak piękni jesteście tutaj zgromadzeni. Cieszę się, że was widzę, i cieszę się, że XVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę jest tak pięknie zebrana tutaj. Wiecie bardzo dobrze, kochani, że w tym roku redemptoryści polscy obchodzą stulecie istnienia naszej prowincji warszawskiej, polskiej. I myślę, że ta pielgrzymka Radia Maryja na Jasną Górę bardzo pięknie wpisuje się w to stulecie istnienia prowincji polskiej redemptorystów. Jakżeby się cieszył dzisiaj św. Alfons, nasz założyciel, św. Klemens, który jako pierwszy redemptorysta stanął na polskiej ziemi, widząc was tak licznie tutaj zebranych.
I jeszcze jedno zdanie, bo nie chcę przedłużać. Opatrzność Boża nam, redemptorystom, w Kościele dała niesamowitą misję do spełnienia i zrealizowania. Jest to misja głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu Wszechświata, wszędzie, po całej ziemi. I dziękujemy Bogu, że jest takie Radio, któremu na imię Radio Maryja, że jest Telewizja Trwam, która spełnia tę misję redemptorystowską i pięknie wpisuje się w charyzmat naszego zgromadzenia redemptorystów rozsianych po całym świecie. Cieszę się i gratuluję Ojcu Dyrektorowi Radia Maryja. Cieszę się, że jest tutaj, i że w ten sposób spełnia się pragnienie naszego założyciela, aby Ewangelię głosić aż po krańce ziemi.
Szczęść Boże na kolejne lata posługiwania Radiu Maryja, Telewizji i wszystkim dziełom związanym z Toruniem i z o. Tadeuszem Rydzykiem.

drukuj