Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!Ta niedziela – tutaj, na Watykanie – jest szczególnie uroczysta z racji konsystorza, który odbył się wczoraj, w czasie którego ustanowiłem 22 nowych kardynałów. Z nimi miałem tę radość sprawowania Eucharystii w Bazylice św. Piotra przy grobie Apostoła, którego Jezus powołał, aby był „skałą”, na której zbuduje swój Kościół. Dlatego zapraszam was wszystkich, abyście dołączyli waszą modlitwę za tych czcigodnych braci, którzy teraz jeszcze bardziej wezwani są do współpracy ze mną w przewodzeniu Kościołowi powszechnemu i do dawania świadectwa Ewangelii aż po ofiarę własnego życia. To oznacza czerwony kolor ich szat: kolor krwi i miłości.

 

 

 

Niektórzy z nich pracują w Rzymie w służbie Stolicy Świętej, inni są pasterzami ważnych Kościołów diecezjalnych, jeszcze inni wyróżniają się swoją długą i cenioną działalnością naukową. Obecnie przynależą do Kolegium, które w bardziej ścisły sposób wspomaga Ojca Świętego w jego posługiwaniu na rzecz komunii i ewangelizacji. Przyjmujemy ich z radością, przypominając słowa, które wypowiedział Jezus do Dwunastu Apostołów: „A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 44-45).

To kościelne wydarzenie umiejscowione jest w tle liturgicznym Święta Katedry św. Piotra, dzisiaj przez nas antycypowane, ponieważ najbliższego 22 lutego – data święta – przypada Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. Katedra jest miejscem zarezerwowanym dla biskupa, stąd nazwa „katedra” dana kościołowi, w którym właśnie biskup przewodniczy Liturgii i naucza lud. Katedra św. Piotra, przedstawiona w absydzie Bazyliki Świętego Piotra w monumentalnej rzeźbie Berniniego, jest symbolem szczególnej misji Piotra i jego następców, która wyraża się w pasterzowaniu owczarni Chrystusowej, utrzymując ją zjednoczoną w wierze i miłości. Już w połowie drugiego wieku św. Ireneusz, biskupa Lyonu, przypisywał Kościołowi w Rzymie wyjątkowy prymat, pozdrawiając go w swoim liście do Rzymian, jako ten, który „przewodzi w miłości”. To szczególne zadanie w służbie pochodzi od wspólnoty rzymskiej i jej Biskupa z faktu, że właśnie tutaj, w tym mieście, przelali swoją krew Apostołowie Piotr i Paweł oraz wielu innych męczenników. Powracamy więc do świadectwa krwi i miłości. Katedra św. Piotra jest więc rzeczywiście znakiem władzy, ale władzy Chrystusa opartej na wierze i miłości.

Drodzy przyjaciele, zawierzmy nowych kardynałów macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi Panny, aby im towarzyszyła zawsze w ich posłudze w Kościele i aby wspierała ich w próbach. Maryjo, Matko Kościoła, pomóż mnie i moim współpracownikom w niestrudzonej pracy dla jedności ludu Bożego i głoszenia wszystkim ludziom orędzia zbawienia, wypełniając pokornie i odważnie służbę prawdzie w miłości.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków, a dziś szczególnie do wszystkich polskich kardynałów. Konsystorz jest zgromadzeniem tych, którzy zostali powołani do wspierania Następcy św. Piotra w jego posłudze utwierdzania braci w wierze i głoszenia Ewangelii Chrystusa oraz wymownym znakiem jedności całego Kościoła. Módlmy się, aby światło i moc Ducha Świętego towarzyszyły wszystkim, a zwłaszcza nowym kardynałom. Niech Bóg wam błogosławi!

Po francusku:

Z radością przyjmuję pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie przybywających z Belgii, i wszystkich, którzy przybyli tutaj, aby towarzyszyć nowym kardynałom. Pozdrawiam młodych z colleges Charles-Péguy z Paryża i Bobigny. Dziś na Watykanie świętujemy dzień misji, jaką Chrystus powierzył św. Piotrowi i jego następcom. Zapraszam was do modlitwy, aby Kościół pozostawał wierny nauczaniu Chrystusa, który wybrał Piotra, aby był pasterzem swoich owiec. W środę rozpocznie się Wielki Post. Zachciejmy skorzystać z tego czasu łaski i nawrócenia, aby powrócić do Boga przez jałmużnę, modlitwę i post.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego pielgrzymowania do Rzymu i dobrego wejścia w Wielki Post!

Po angielsku:

Witam wszystkich przybyłych języka angielskiego obecnych na tej modlitwie „Anioł Pański”, zwłaszcza osoby towarzyszące nowym kardynałom. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przywraca zdrowie i życie duszy i ciała w odpowiedzi na wiarę. Wierzmy i my i ufajmy Chrystusowi, oczekując od Niego zarówno przebaczenia grzechu, jak i siły, by żyć nowym życiem łaski. Dla was wszystkich proszę o Boże błogosławieństwo radości i pokoju!

Po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych braci i siostry, jak również pielgrzymów z Holandii, którzy przybyli do Rzymu na konsystorz. Podczas porannej Mszy św. w Bazylice św. Piotra, obchodząc święto Katedry Piotrowej, dziękowaliśmy za nowych kardynałów. Chrystus zbudował swój Kościół na wierze Piotra oraz powierzył mu misję umacniania braci w wierze. Wspierajcie swoją modlitwą Następcę św. Piotra oraz kardynałów, którzy wspierają go w wypełnianiu misji Piotra, aby wiernie wypełniał powierzone mu zadanie oraz pewnie kierował Kościołem. Błogosławionej niedzieli.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj