(fot.PAP)

Powstrzymać rzeź niewiniątek

„Jeden z nas” to europejska inicjatywa obywatelska mająca na celu zagwarantowanie każdemu człowiekowi prawa do życia od chwili poczęcia. 21 grudnia br. uruchomiono stronę internetową umożliwiającą złożenie podpisów na rzecz obrony życia. Aby petycja została rozpatrzona na forum Unii Europejskiej, do 1 listopada 2013 r. konieczne jest zebranie co najmniej miliona podpisów.

Jeśli spojrzeć na mapę dzisiejszej Europy pod kątem legalności aborcji, to okazuje się, że niemal cały kontynent, z wyjątkiem Malty, Irlandii oraz częściowo Polski, ocieka krwią dzieci, którym pracownicy służby zdrowia na mocy obowiązujących ustaw odebrali życie. Wspominamy dziś Świętych Młodzianków Męczenników, maleńkich chłopców zabitych na rozkaz okrutnego Heroda. Obecnie każdego roku tylko w krajach Unii Europejskiej mordowanych jest blisko 3 mln niewinnych dzieci. Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie.

By położyć kres współczesnej rzezi niewiniątek i sprawić, by wymierająca Europa stała się kontynentem życia, włoska Fundacja Vita Nova oraz przedstawiciele 7 krajów członkowskich Unii Europejskiej – w tym Polski – złożyli kilka miesięcy temu projekt inicjatywy broniącej życie od poczęcia. Po pewnych kłopotach wreszcie funkcjonuje specjalna strona internetowa poświęcona kampanii: www.oneofus.eu, a także strona z formularzem petycji: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do, dostępna w językach poszczególnych krajów Europy.

Podpisy na rzecz obrony życia i godności człowieka od chwili poczęcia zbierane będą do 1 listopada 2013 r., ale ponieważ potrzeba ich co najmniej milion, warto pomyśleć o swoim zaangażowaniu w promowanie tej akcji. Każdy podpis – jak wskazują organizatorzy – ma ogromne znaczenie. By móc go złożyć, wystarczy być pełnoletnim obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej i mieć dostęp do internetu. – Obecnie nasza inicjatywa wchodzi w fazę pełnego rozwoju – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Carlo Casini, włoski poseł do Parlamentu Europejskiego, inicjator projektu. – We Włoszech już zaczęliśmy zbierać podpisy, ale z ogłoszeniem inicjatywy zbierania podpisów w każdej formie czekaliśmy, aż zostaną uruchomione wszystkie drogi składania petycji. Na szczęście od 21 grudnia system już funkcjonuje. Teraz chcielibyśmy zachęcić wszystkich do składania podpisów – podkreśla. Inicjatywa zatem rusza w okresie Bożego Narodzenia i święta Świętych Młodzianków Męczenników. – Nie możemy czekać długo, chcemy jak najszybciej zebrać wymaganą liczbę podpisów. Życie ludzkie jest cenne, musimy zachęcić wszystkie kraje do włączenia się w inicjatywę, szczególnie kraje „najbardziej wrażliwe”, a mam nadzieję, że zarówno Polska, jak i Włochy takimi są i dają przykład innym, by życie ludzkie było chronione od początku na każdym jego etapie – zauważa.

Przedmiotem kampanii jest „prawna ochrona godności, prawa do życia i integralności każdej istoty ludzkiej od poczęcia w obszarach kompetencji UE, w których taka ochrona jest szczególnie istotna”. Zapis ten dotyczy również kwestii finansowania badań nad zarodkowymi komórkami macierzystymi. „Aby zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, UE powinna zakazać i zakończyć finansowanie aktywności, które implikują niszczenie ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego” – piszą organizatorzy. Jak wyjaśnia Carlo Casini, kampania ta „ma także na celu edukację narodów państw europejskich”. – A to, czego potrzeba, to solidarne stanięcie po stronie dobra, po stronie cywilizacji życia – dodaje.

Anna Bałaban

drukuj