Pielgrzymka WSKSiM na Jasną Górę

Na Jasnej Górze trwa pielgrzymka studentów, wykładowców, duszpasterzy akademickich oraz władz uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wszystko w przeddzień Zwiastowania Pańskiego, który też jest dniem Świętości Życia.

Pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Królowej Polski to już tradycja. Od siedmiu lat Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej udaje się do Częstochowy, aby tam przed Panią Jasnogórską modlić się o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Taka pielgrzymka – jak mówi o. Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM – jest dla studentów pewnego rodzaju formacją, którą przygotowuje młodego człowieka do służenia w prawdzie.

– Współczesny dziennikarz, który jest narażony na różne poprawności polityczne, powinien mieć twardy kręgosłup. Dziennikarze mają tę misję służby człowiekowi, mają służyć prawdzie a jedną z największych prawd jest życie, jest świętością – zwracał uwagę rektor WSKSiM.

To dzieło kształcenia młodego człowieka oraz jego wychowania jest wspólnym dziełem za które trzeba wziąć odpowiedzialność – mówił w homilii ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

– Na co dzień jesteśmy świadkami nacisków środowisk społeczno-politycznych, aby poddać w wątpliwość zaangażowanie Kościoła w dziedzinie wychowania, zepchnąć go do swoistego skansenu charytatywnej działalności. Tymczasem dzieło wychowania każdego człowieka było i pozostaje integralną częścią posłannictwa Kościoła, głoszącego dobrą nowinę o zbawieniu każdego człowieka, który chce wejść w przestrzeń tej macierzyńskiej troski Kościoła – mówił ks. abp. Wacław Depo.

Słowo do uczestników pielgrzymki skierował także o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor i założyciel Uczelni.

– My przychodzimy do Niej i prosimy o różne rzeczy, ale chyba najbardziej powinniśmy prosić o świętość. Nie bójmy się świętości. Prawdziwi święci chodzą twardo po ziemi. Świętość to nie jest naiwność, świętość to jest ciągłe chodzenie twardo po ziemi i kształtowanie w sobie i w innych tego, co nam daje Pan Bóg, tego co nam daje Jezus Chrystus: życia, prawdy – powiedział założyciel WSKSiM.

Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wysłuchali wykładu Marka Banowksiego z Poznańskiego Kongresu Rodzin, pt. „Jedność małżeństwa – siła rodziny” a także uczestniczyli we wspólnej Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.

 

 

 

TV Trwam News/ RIRM

 

drukuj