Pielgrzymka obrońców życia na Jasnej Górze

Na Jasną Górę przybyła 34. pielgrzymka obrońców życia. Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył ks. abp Wacław Depo.

W homilii metropolita częstochowski przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu nieustannie przypominał wartość życia ludzkiego.

– Nie można człowieka odrywać od Boga i przeciwstawiać go Bogu, jest to bowiem przeciwko naturze świata i przeciwko naturze człowieka, przeciwko wewnętrznej prawdzie, która konstytuuje całą rzeczywistość. Serce ludzkie naprawdę jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Słowa te nie przestają być zobowiązaniem dla ludzi wszystkich czasów i epok, wypływającym z głębokiej troski o człowieka i jego niezbywalną godność od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć – mówił ks. abp Wacław Depo.

Podczas uroczystej Eucharystii jej uczestnicy złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Uczestnicy wysłuchali również prelekcji, m.in. Jakuba Bałtroszewicza, koordynatora polskiego komitetu narodowego „Jeden z nas” a także Ewy Kowalewskiej, dyrektora Human Life International-Polska. Po wykładach przedstawiono wyniki konkursu im. bł. ks. J. Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. Antoni Zięba podkreśla, że Polska jest liderem w dziedzinie obrony życia.

– Obrońcy życia z Europy publicznie podkreślali, że Polska jest liderem w budowaniu cywilizacji życia w Europie, że jest źródłem inspiracji i nadziei dla obrońców życia w Europie i na całym świecie. Ale to zawdzięczamy modlitwie – zaznaczył inż. Antoni Zięba.

Pielgrzymkę zakończy nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawione na Wałach Jasnogórskich. Poprowadzi je ks. prał Stanisław Maślanka, asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

RIRM 

drukuj