fot. PAP

Papież zakończył pielgrzymkę do Ziemi Świętej

Niech zstąpi Duch Twój, o Panie, i odnowi oblicze ziemi powiedział Ojciec Św. Franciszek podczas Mszy Św. sprawowanej w Wieczerniku. Był to ostatni punkt trzydniowej wizyty apostolskiej Papieża do Ziemi Świętej.

Podczas homilii Franciszek przypomniał że to w wieczerniku narodził się Kościół. Stąd wyszedł on z chlebem łamanym w rękach, mając w oczach rany Jezusa i Ducha miłości w sercu – mówił Papież.

– Stąd wyrusza Kościół, ożywiany przez życiodajne tchnienie ducha. Zgromadzony na modlitwie z Matką Jezusa. Kościół przeżywa zawsze na nowo oczekiwanie ponownego zesłania Ducha Świętego. Niech stąpi Duch Twój o Panie i odnowi oblicze ziemi – mówił Papież.

Ostatni dzień swojegopobytu w miejscu narodzin Chrystusa, Papieżzaczął od wizyty u wielkiego muftiego Jerozolimy na Wzgórzu Świątynnym. Franciszek nawiązując do wędrówki Abrahama mówił, że muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi uznają w nim swojego Ojca w wierze i wielki przykład do naśladowania.

– Drodzy bracia, drodzy przyjaciele z tego świętego miejsca wznoszę z głębi serca apel do wszystkich ludzi i wspólnot, które powołują się na Abrahama i w nim się rozpoznają. Szanujmy i miłujmy się wzajemnie jako bracia i siostry. Uczmy się rozumieć cierpienie innej osoby. Niech nikt nie wykorzystuje imienia Boga do przemocy. Wspólnie pracujmy na rzecz sprawiedliwości i pokoju – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Ojciec Św. udał się także pod Ścianę Płaczu, gdzie wzorem Jana Pawła II i Benedykta XVI zostawił w murze kartkę z modlitwą. Następnie udał się do instytutupamięci o Holokauście Yad Vashem. Tam Papież modlił się słowami ze Starego Testamentu: „Kim jesteś, człowieku? Kim się stałeś? Do jakiej potworności byłeś zdolny? Co sprawiło, że upadłeś tak nisko?” – mówił.Papież prosił także Boga o przebaczenie.

– Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Ty królujesz na wieki. Pamiętaj o nas w swoim miłosierdziu. Daj nam łaskę byśmy wstydzili się tego, co jako ludzie jesteśmy w stanie uczynić. Byśmy wstydzili się tego skrajnego bałwochwalstwa, wzgardzenia i niszczenia naszego ciała, które ożywiłeś tchnieniem życia. Nigdy więcej Panie, nigdy więcej – podnosił papież Franciszek.

Kolejnym punktem papieskiego pielgrzymowania było spotkanie z naczelnymi rabinami Izraela. Papież Franciszek zaapelował do strony żydowskiej o współpracę na rzecz pokoju oraz o wspólny wysiłek, by przeciwstawić się wszelkim formom antysemityzmu i dyskryminacji. Podczas serdecznego spotkania z prezydentem Izraela Szimonem Peresem Ojciec Św. apelował do stron konfliktu w Ziemi Świętej o wyrzeczenie się gestów, które przeczyłyby deklarowanej woli pokoju.

– Należy stanowczo odrzucić to wszystko co sprzeciwia się dążeniu do pokoju: ciekanie się do przemocy i terroryzmu jakiejkolwiek dyskryminacji ze względów rasowych lub religijnych roszczenie do narzucenia swojego punktu widzenia kosztem praw innych osób, antysemityzm we wszystkich możliwych formach, a także przemoc czy przejawy nietolerancji wobec osób lub miejsc kultu, Żydów, chrześcijan i muzułmanów – podkreślał Ojciec Święty.

W kościele Getsemani przy ogrodzie Oliwnym Franciszek spotkał się z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami. Podkreślał, że ich obecność w Ziemi Świętej jest bardzo ważna: „cały Kościół jest wam wdzięczny i wspiera was modlitwą.”

 

RIRM

drukuj