Ojciec Święty Franciszek pozdrowił Rodzinę Radia Maryja

Podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek pozdrowił Rodzinę Radia Maryja zgromadzoną na Jasnej Górze. Pielgrzymi przybyli, by podziękować Najświętszej Matce za bliską kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II i miejsce na multipleksie dla TV Trwam. 

Rodzina Radia Maryja zgromadzona na jasnogórskim placu wysłuchała pozdrowienia papieża Franciszka z Castel Gandolfo dzięki bezpośredniemu łączu satelitarnemu. Papież zapewnił o duchowej łączności z uczestnikami pielgrzymki i powierzył jej uczestników opiece Matki Bożej.

Rodzina Radia Maryja przesłała Ojcu Świętemu Franciszkowi telegram, w którym przekazała Papieżowi wyrazy synowskiego oddania z zapewnieniem stałej modlitwy. W telegramie napisano, że podczas dzisiejszej Eucharystii słuchacze i przyjaciele Radia Maryja dziękowali Maryi za miejsce na multipleksie dla TV Trwam, za opiekę nad radiem. Przypomniano, że w Roku Wiary Rodzina Radia Maryja pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Telegram odczytał prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja.

To już XXI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Częstochowy. W Roku Wiary pielgrzymi przybyli do Królowej Polski pod hasłem: ,,Mocni wiarą”.

W niedzielę wspólne świętowanie rozpoczęło się Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  Po modlitwie odbyły się koncerty: Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica, tercetu kapłanów Servi Domini Cantores oraz Macieja Wróblewskiego.

Przybyłych pielgrzymów powitał o. Sebastian Matecki OSPPE, podprzeor Jasnej Góry. Podziękował przybyłym księżom biskupom, Dyrektorowi Radia Maryja, wikariuszowi prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, rektorowi WSKSiM w Toruniu i członkom Zespołu Wspierania Radia Maryja. Pozdrowił przedstawicieli świata polityki, Koła Radia Maryja z kraju i z zagranicy. Podziękował za trwanie przy Bogarodzicy. Zwrócił uwagę na znaczenie Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

Eucharystii przewodniczy ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, delegat KEP ds. TV Trwam. Na początku Mszy św. podziękował wszystkim za modlitwę o miejsce na multipleksie oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji za jej decyzję.

Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

– Zgromadzeni na XXI Pielgrzymce Wspólnoty osób Katolickiego Radia Maryja na Jasną Górę pod hasłem „Mocni wiarą”, potwierdzamy, że Kościół Chrystusowy zbudowany na Świętym Piotrze, widzi w Środkach Społecznego Przekazu „dar Boży”, ponieważ zgodnie z opatrznościowym zamiarem Boga, doprowadzają one do braterskiej więzi między ludźmi. A tym samym odpowiadają Jego zbawczej woli, która nikogo nie wyklucza, gdyż jak uczył nas błogosławiony Jan Paweł II – Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem, chociażby on nie zdawał sobie z tego sprawy… Bo życie nasze i odkupienie nasze związane jest z Chrystusem, Jedynym Odkupicielem człowieka i świata… – powiedział w homilii ks. abp Wacław Depo.

Dodał, że dziś obserwowany jest opór wobec głosu i prawa Bożego, a ostatnie słowo wolimy oddawać różnym ugrupowaniom parlamentarnym, które kwestionują prawo Boże mówiąc, że „żyjemy dziś w świecie zróżnicowanym i nie ma jednego prawa Bożego”. Stwierdził, że efekty negowania Bożego prawa przychodzą nieco później, ale z mocniejszą lawiną złych skutków. Wyjaśnił, że odrzucenie Boga i Jego praw zawsze prowadzi do śmierci człowieka. Wskazał na manipulacje medialne dotyczące in vitro.

– W kontekście manipulacji medialnej, jakoby – zapłodnienie in vitro było programem zdrowotnym w walce z bezpłodnością – przytoczmy dane Głównego Urzędu Statystycznego z I kwartału 2013 r. o urodzeniu się w Polsce 121 000 – dzieci, a jednocześnie w tym samym czasie zmarło 142 000 osób. Postawmy mocne pytanie: czy w tej statystyce i podanej liczbie zmarłych ujęto „selekcję zarodków ludzkich”, którym nie dano prawa do życia – w stosowanej metodzie in vitro? – pytał ks. abp Wacław Depo.

Mówił też o tragicznych skutkach tzw. aborcji. Dziękował za inicjatywę „Stop aborcji”. Przypomniał treść dokumentu KEP ws. zabijania nienarodzonych dzieci.

Dwudniowe spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

RIRM

drukuj