Papież Franciszek o Kościele jako nowym ludzie

Kościół to nowy lud, budowany na nowym przymierzu, ustanowionym przez Pana Jezusa wraz z darem swego życia – powiedział Ojciec Święty Franciszek, podczas pierwszej po wakacjach audiencji ogólnej w Watykanie.

Papież zaznaczył, że ta nowość nie neguje uprzedniej drogi, ukazanej w Starym Testamencie, ale prowadzi ją do wypełnienia. Stwierdził, że podobnie jak Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem (…), tak też Jezus przekazał swoim uczniom (…) nową naukę, rozpoczynającą się od Błogosławieństw. Ojciec Święty zachęcił przy tym do nauczenia się na pamięć 8 Błogosławieństw. Podkreślił, że są one drogą, wskazywaną przez Boga jako odpowiedź na wpisane w serce człowieka pragnienie szczęścia i udoskonalają przykazania Starego Testamentu.

– Cała nowość jest zawarta w słowach, które przynosi Chrystus. W istocie błogosławieństwa są portretem Jezusa, jego formą życia i są drogą prawdziwego szczęścia. Jest to łaska, za którą podążać możemy także i my. Jezus przekazuje nam nie tylko nowe prawo, ale także kodeks, na podstawie którego będziemy sądzeni przy końcu świata – mówił papież Franciszek.

Pan nas rozpozna o ile my sami rozpoznaliśmy Go w ubogim, głodnym i znoszącym niedostatek, zepchniętym na margines, cierpiącym i samotnym. Jest to jedno z podstawowych kryteriów weryfikujących nasze życie chrześcijańskie. – podkreślił Papież. Polaków zachęcił do realizowania ewangelicznych błogosławieństw.

– Witam polskich pielgrzymów. Nowe Przymierze polega na tym, że możemy w Chrystusie doświadczać Bożego Miłosierdzia i współczucia. Właśnie to napełnia nasze serce radością i to czyni z naszego życia piękne i wiarygodne świadectwo miłości Boga do wszystkich braci, których spotykamy każdego dnia. Bądźcie ludźmi błogosławieństw, a Boże błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy – apelował Ojciec Święty.

Na zakończenie spotkania z wiernymi papież Franciszek wyraził współczucie osobom, które ucierpiały na skutek niedzielnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło chińską prowincję Junnan.

Treść dzisiejszej katechezy [tekst + video]

RIRM

drukuj