fot. PAP/EPA

Jezus wzywa każdego z nas: „Przyjdź do Mnie”

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” – to zaproszenie Jezusa skierowane jest do każdego z nas podkreślał Ojciec Święty Franciszek w czasie modlitwy Anioł Pański. Papież mówi, że słowa te w sposób szczególny Jezus kieruje do ludzi ubogich, czy wykorzystywanych, ale także do tych, w których sercu nie ma Pana Boga.

Ojciec Święty nawiązując do niedzielnej Ewangelii przywołał zaproszenie Jezusa: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Słowa te jak podkreślał papież w sposób szczególny skierowane są do ludzi ubogich. W tym kontekście Jego Świątobliwość zwracał uwagę na zło jakie wyrządza potrzebującym ludzka obojętność.

– W krajach najbiedniejszych, ale także na peryferiach krajów najbogatszych, jest wielu ludzi znękanych i wyczerpanych pod nieznośnym jarzmem opuszczenia i obojętności. Obojętność: jakże wiele zła wyrządza potrzebującym ludzka obojętność. A gorzej jeszcze – obojętność chrześcijan! – mówił papież Franciszek.

Ojciec Święty podkreślał, że na marginesie społeczeństwa znajduje się wiele kobiet i mężczyzn doświadczanych ubóstwem, ale także niezadowoleniem z życia i frustracją. Mówił także o problemach związanych z emigracją i systemem ekonomicznym.

– Wielu jest zmuszonych do emigracji ze swej ojczyzny, narażając swe życie. Znacznie więcej dźwiga codziennie ciężar systemu ekonomicznego, który wykorzystuje człowieka, narzuca mu „jarzmo” nie do uniesienia, którego wielu uprzywilejowanych nie chce znosić. Każdemu z tych synów Ojca, który jest w niebie, Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – mówił Ojciec Święty.

To zaproszenie jak mówił Papież skierowane jest także do tych którzy posiadają wszystko, ale w ich sercu nie ma Pana Boga. Podkreślał jednocześnie, że Jezus obiecuje, że da pokrzepienie wszystkim, ale kieruje też do nas zachętę, która jest jakby przykazaniem: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”

– „Jarzmo” Pana polega na braniu na siebie z braterską miłością ciężarów bliźnich. Otrzymawszy pokrzepienie i pociechę Chrystusa, jesteśmy ze swej strony wezwani, aby stać się pokrzepieniem i pociechą dla braci, przez postawę łagodną i pokorną, naśladując Mistrza – mówił Papież.

Ojciec Święty podkreślał, że łagodność i pokora serca pomagają nam nie tylko brać na siebie ciężary innych ludzi, ale również nie obciążać ich naszymi osobistymi poglądami, ocenami, krytykami czy obojętnością.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj