fot. Tomasz Strąg

Odpowiedź Prezydenta RP na list abp. Gądeckiego

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

                                                        Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r.

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Z najwyższą uwagą przeczytałem list Księdza Arcybiskupa z dnia 17 lipca br., poświęcony Ustawie o leczeniu niepłodności.

Ksiądz Arcybiskup podkreśla, że występuje nie tylko jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, lecz również Jako obywatel. Pragnę więc również podkreślać, że moje stanowisko w te) sprawie podyktowane jest zarówno troską o wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, jak i szacunkiem dla roli Episkopatu w naszym życiu społecznym. Roli budowanej w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania autonomii państwa i Kościoła.

Zadaniem Prezydenta jako głowy państwa Jest troszczyć się o wszystkich obywateli, bez względu na ich światopogląd czy wyznanie, godzić skrajne stanowiska i dbać o wypracowywany w Sejmie konsensus. Zapewniam Księdza Arcybiskupa, że w kwestii tak złożonej jak in vitro, rozbieżność poglądów jest radykalna, a rozpiętość oczekiwań ogromna. Od apeli o prezydenckie weto, po apele o jak najszybsze podpisane ustawy. Od przekonania, że to zgoda na zabijanie, po entuzjazm i nadzieję na wymarzone, a często i wymodlone potomstwo. Zadaniem Prezydenta jest rozważenie wszystkich konsekwencji, jakie przyjęcie lub odrzucenie tej ustawy może spowodować w życiu Polaków.

Demokratyczny porządek prawny wymaga od nas wszystkich gotowości do kompromisu, co niekiedy wiąże się z uznaniem parlamentarnej zgody za ważniejszą niż osobiste przekonania. Proces legislacyjny wymaga pogodzenia się z wolą większości w dążeniu do optymalnego kształtu ustawy. Niestety w parlamentarnej debacie nad kwestią in vitro partyjne kalkulacje i ideologiczne spory przesłaniają rzeczowe argumenty: Ta ustawa ma swoje słabości. Na etapie prac senackich Kancelaria Prezydenta RP sygnalizowała wątpliwość co do zgodności jednego z jej przepisów z Konstytucją RP. Zgadzam się też z Księdzem. Arcybiskupem, że trzeba dbać o godność i szacunek dla każdego człowieka. Dlatego warto dostrzec, że ustawa wprowadza między innymi istotne regulacje prawne uniemożliwiające surogację, wybór płci dziecka na życzenie rodziców czy możliwość klonowania zarodków.

W moim przekonaniu jest to postęp w porównaniu z sytuacją obecną, czyli brakiem stosownych regulacji prawnych. Dlatego zdecydowałem się podpisać tę ustawę jednocześnie kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący jednego z jej przepisów.

Łączę wyrazy szacunku,

Bronisław Komorowski


Korespondencja między przewodniczącym KEP a prezydentem RP:

Odpowiedź ks. abp. Stanisława Gądeckiego na list prezydenta Bronisława Komorowskiego (27.07.2015)

Odpowiedź prezydenta Bronisława Komorowskiego na list ks. abp. Stanisława Gądeckiego (22.07.2015)

List ks. abp. Stanisława Gądeckiego do prezydenta Bronisława Komorowskiego (17.07.2015)

Zobacz również:

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro” (22.07.2015)

drukuj