fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Nabożeństwa przybliżające Mękę Chrystusa

W tym, by w czasie Wielkiego Postu, skupić się na relacji z Bogiem pomocne są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. To drugie powstało w Polsce i jest kontynuowane od kilkuset lat.

Droga Krzyżowa, czyli duchowe rozważanie drogi Chrystusa na śmierć, poprzez udział wiernych staje się drogą z Chrystusem. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej wpisane w Wielki Post to – jak wyjaśnił ks. dr Jan Uchwat – droga świętych.

– Rozważanie Męki Pańskiej przysporzyło wielu świętych w Kościele – podkreślił kapłan.

Droga Krzyżowa to kilkusetletnia historia, której ważną częścią była Ziemia Święta i pielgrzymi, którzy właśnie tam spotkali się z rozważaniem Męki Pańskiej. Będąc z powrotem w Europie, chcieli wracać do takiej formy modlitwy. Ks. dr Jan Uchwat wskazał, że pierwszą kalwarię w Europie wybudowano w Hiszpanii. Tradycja budowy miejsc specjalnie przeznaczonych do praktykowania tego nabożeństwa przyjęła się także w Polsce.

– Pierwszą kalwarię w Polsce wybudował wojewoda krakowski, Mikołaj Zebrzydowski. Dzisiaj znamy to miejsce jako Kalwarię Zebrzydowską – zaznaczył duchowny.

W miejscu tym codziennie odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

– Szczególna Droga Krzyżowa jest w Wielki Piątek – z misterium Męki Pańskiej, z udziałem tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj zaczerpnąć siły od Chrystusa Cierpiącego. Pielgrzymi mówią o pozostawianiu ciężaru na kalwarii – zwrócił uwagę o. Tarsycjusz Bukowski OFM z Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ks. prof. Waldemar Cisło wyjaśnił, że i dziś żyją ci, którzy szczególnie doświadczają krzyża Chrystusa: to cierpiący chrześcijanie, prześladowani za swoją wiarę. Dlatego Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przywołuje ich imiona, twarze i historie w [rozważaniach Drogi Krzyżowej], jakie rozesłało do parafii.

– Przygotowaliśmy Drogę Krzyżową, której tematem jest wielu z tych, którzy pomimo tego, że byli mordowani, pomimo tego, że byli więzieni (tak jak ks. Douglas), nie wyrzekli się wiary w Chrystusa – wskazał ks. prof. Waldemar Cisło.

Od kilkuset lat wiernym w Polsce, obok nabożeństwa Drogi Krzyżowej, towarzyszy nabożeństwo Gorzkich Żali.

Nabożeństwo pasyjne Gorzkich Żali jest typowym nabożeństwem polskim. Powstało w 1707 roku – zaznaczył ks. dr Jan Uchwat.

Udział w nim to towarzyszenie cierpiącemu Panu. Przy każdej Drodze Krzyżowej istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub osoby zmarłej.

TV Trwam News

drukuj