Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp A. Przybylski: Potrzeba stałej modlitwy w intencji powołanych i o powołania. W Wielkim Poście ważny jest także post w tej intencji

Istotnym zadaniem jest także tworzenie społecznego środowiska, które będzie sprzyjało powołaniom. Chodzi przede wszystkim o szacunek do kapłaństwa, świadomość tego, czym jest życie konsekrowane. Oprócz błędów czy pojedynczych przykładów nieudanej realizacji powołania, mamy wiele osób konsekrowanych, wspaniałych sióstr zakonnych, które są szczęśliwe, księży spełnionych, którzy nam służą. Wskazywanie na takie środowisko, pokazywanie pozytywów to jest adres w stronę rodzin, żeby nie bały się w tym świecie modlić o powołania dla swoich dzieci – powiedział ks. bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. K. Porosło: Wielki Post zawsze musi prowadzić do celu, jakim jest Triduum Paschalne i cała liturgia, która będzie opowiadała o nowym życiu, które pochodzi od Chrystusa

We wszystkich postanowieniach pokutnych i postnych, we wszystkich praktykach modlitewnych, które będziemy podejmować, takich jak nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, w perspektywie musimy mieć cel, czyli Triduum Paschalne i odnowienie łaski chrztu świętego w nas, która w tych dniach ma się dokonać, że na nowo chcę wejść w doświadczenie Paschy Pana (…).Wielki Post zawsze musi prowadzić do celu, jakim jest Triduum Paschalne i cała liturgia, która będzie opowiadała o nowym życiu, które pochodzi od Chrystusa – powiedział ks. prof. Krzysztof Porosło, liturgista, wykładowca akademicki, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Wielki Post w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Skąd wzięły się Środa Popielcowa i Wielki Post? Czy zawsze i wszędzie trwał 40 dni? Jak kiedyś wyglądał obrzęd posypania popiołem? O genezie Środy Popielcowej i Wielkiego Postu oraz zwyczajach z nimi związanych opowiedział o. prof. Bazyli Degórski, patrolog, z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Ojciec Święty Franciszek na Wielki Post: Droga wielkopostna i synodalna mają za cel przemianę osobistą i eklezjalną

Przeżywamy dziś Środę Popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Ojciec Święty Franciszek przygotował orędzie na czas przygotowujący nas do Świąt Wielkanocnych. „Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium” – wskazał papież Franciszek w orędziu na Wielki Post.

#NiedzielaMisyjna

Niedziela „Ad Gentes”

Dziś II Niedziela Wielkiego Postu, która nazywana jest Niedzielą „Ad Gentes”. W Polsce obchodzona jako dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami posługującymi na całym świecie.  

Ewangelia na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu: Potrzeba świadków „ulepionych” ze Słowa

Pokusy, które uderzały w Jezusa na pustyni, uderzają także w nas. Te szatańskie umizgi są stare jak świat! Warto przyjrzeć im się z bliska. Jezus na każdą z nich odpowiedział Słowem Pisma Świętego – pisze w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 6 marca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Wielki Post z redemptorystami

Od początku Wielkiego Postu misjonarze redemptoryści zapraszają osoby, które pragną głębiej przeżywać ten czas łaski, do korzystania z codziennych rozważań Słowa Bożego. Są one publikowane na portalu kaznodziejskim redemptorystów slowo.redemptor.pl.