Wpisy

XXI Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Już po raz dwudziesty pierwszy o godzinie 19.00 odbędzie się dziś (26 marca) Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Wydarzenie to jest związane z osobą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika i legendarnego patrona „Solidarności”, który w latach osiemdziesiątych walczył o etos pracy i godność robotników. W wydarzeniu można uczestniczyć za pomocą internetowej transmisji.

Propozycje KEP Dróg Krzyżowych w internecie

Drogi Krzyżowe transmitowane w internecie i w innych środkach społecznego przekazu to propozycje na duchowe przeżycie piątków Wielkiego Postu. Księża biskupi zachęcają do łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystając z nowoczesnych technologii – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik episkopatu.